home

การเตรียมการสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรม เพื่อพัฒนาบัณฑิตไทย

ธันวาคม 2, 2011

 –          การเตรียมการสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรม เพื่อพัฒนาบัณฑิตไทย

–          จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2554  เวลา 09.00-16.30 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว   จังหวัดเชียงใหม่

–          มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   มหาวิทยาลัยนเรศวร  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

–          http://www.prcmu.cmu.ac.th/seminar_detail.php?sem_id=446

Comments are closed.