home

ฉี จิ้นผิง รองประธานาธิบดีจีน เยือนไทย

ธันวาคม 24, 2011
ฉี จิ้นผิง รองประธานาธิบดีจีน เยือนไทย

 ฉี จิ้นผิง รองประธานาธิบดีของจีน เยือนประเทศไทย และได้เป็นสักขีพยานในการลงนามความเข้าใจร่วม หรือ Memorandum of Understandings (MOU) กับไทยในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน อาทิเช่น ความร่วมมือในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ เชื่อมกับลาว และประเทศอื่นๆในอาเซียน

นอกจากนี้ MOU ดังกล่าว ยังมีเป้าหมายในการสร้างความร่วมมือด้านการจัดการน้ำบนพื้นฐานของระบบหมุนเวียนครบวงจร และสนับสนุนการพัฒนาด้านเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน รวมทั้งจัดเตรียมแผนการป้องกัน และการจัดการกับอุทกภัยและความแห้งแล้ง

MOU ดังกล่าวยังมีเป้าหมายในการศึกษาและพัฒนาด้านพลังงานทางเลือก และพลังงานทดแทน รวมทั้งการพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์

MOU อีกหนึ่งฉบับ กล่าวถึงความร่วมมือด้านน่านน้ำระหว่างทั้งสองประเทศ

 

 

Comments are closed.