home

หลักสูตรอาเซียนศึกษาสำหรับเยาวชนอาเซียน

พฤษภาคม 8, 2012
หลักสูตรอาเซียนศึกษาสำหรับเยาวชนอาเซียน

หลักสูตรอาเซียนศึกษาสำหรับเยาวชนอาเซียน

                    ในการสัมมนาที่กรุงกัวลาลัมเปอร์  มาเลเซีย สัปดาห์ที่ผ่านมา  ได้มีการอบรม เตรียมความพร้อมอาจารย์จากมหาวิทยาลัยที่เป็นเครือข่ายของอาเซียน (ASEAN  University  Network : AUN )ในหัวข้อ การสร้างหลักสูตรอาเซียนศึกษา สำหรับนักศึกษาที่จบปริญญาตรีแล้ว โดยนักศึกษาทั่วประเทศอาเซียนสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ในวิชาที่เจาะลึกลงไปในประเด็นต่างๆเกี่ยวกับอาเซียน โดยสรุปแล้วหลักสูตรอาเซียนศึกษานั้น  ประกอบด้วยรายวิชา

 1. ประวัติศาสตร์อาเซียน
 2. แนวคิดเรื่องภูมิภาคนิยม
 3. โครงสร้างสถาบันของอาเซียน
 4. อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
 5. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละประเทศสมาชิกซึ่งมีความแตกต่างกัน
 6. ประเด็นสิ่งแวดล้อม
 7. การจัดการภัยพิบัติ
 8. ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและการบูรณาการ
 9. การเชื่อมโยงระหว่างชนบท
 10. ธรรมาภิบาล
 11. สิทธิมนุษยชน
 12. สันติภาพและการจัดการความขัดแย้ง
 13. การค้ามนุษย์และแรงงานอพยพ
 14. วัฒนธรรมที่โดดเด่น
 15. อาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้าย

โดยรายวิชาต่างๆเหล่านี้ มหาวิทยาลัยเครือข่ายอาเซียน สามารถเลือกไปใช้ในการสร้างหลักสูตรอาเซียนศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัย ตามความถนัดและเชี่ยวชาญ ซึ่งคาดว่าหลักสูตรอาเซียนศึกษานี้จะสามารถเปิดสอนได้ในปี  2013

ที่มา  www.aseasec.org

3 Comments

 1. payong moonvapee มิถุนายน 14, 2012 at 7:19 pm - Reply

  ขอชื่อชมเป็นโครงการที่ดีที่สมาชิกจะได้เรียนรู้ร่วมกัน

  • Sine มิถุนายน 17, 2012 at 3:50 pm - Reply

   ขอบคุณคะ

 2. BEE กรกฎาคม 30, 2012 at 1:33 pm - Reply

  ขอบคุณก๊าบ

Leave A Response