home

อาเซียนจัดแข่งขันภาพวาด

พฤษภาคม 15, 2012
อาเซียนจัดแข่งขันภาพวาด

อาเซียนจัดแข่งขันภาพวาด

           เนื่องในวาระครบรอบ 45 ปี ของการจัดตั้งอาเซียนในวันที่ 8 สิงหาคม 2555 ที่จะถึงนี้ สำนักงานเลขาธิการอาเซียนได้จัดแข่งขันภาพวาดอาเซียน (ASEAN Drawing Contest) ขึ้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม 2555 ในหัวข้อ “ASEAN : One Community, One Destiny,”  โดยการแข่งขันครั้งนี้เปิดโอกาสให้กับเยาวชนของสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ โดยแบ่งออกเป็นสองประเภทคือ  อายุระหว่าง 6-13 ปี และ ระหว่าง 13-18 ปี  การแข่งขันรอบแรกจะจัดในแต่ละประเทศก่อน หลังจากนั้นจึงจะจัดที่สำนักงานเลขาธิการอาเซียน กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย  โดยผู้สนใจสามารถส่งภาพวาดไปยังหน่วยงานที่ดูแลกิจการอาเซียนของแต่ละประเทศ (แหล่งอ้างอิง www.aseansec.org)

One Comment

  1. AREERUT PANTHONG กรกฎาคม 10, 2012 at 6:24 pm - Reply

    ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการประกวดวาดภาพอาเซียน
    จะขอบคุณมากคะ

Leave A Response