home

ไทยพาณิชย์เปิดสำนักงานตัวแทนในประเทศพม่า

มิถุนายน 20, 2012

ไทยพาณิชย์เปิดสำนักงานตัวแทนในประเทศพม่า

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2555  ดร.สุทธาภา อมรวิวัฒน์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่าขณะนี้ธนาคารอยู่ระหว่างการเตรียม เปิดสำนักงานตัวแทนในประเทศพม่าในปีนี้ ภายหลังได้รับอนุมัติจากทางการของทั้ง 2 ประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้พม่าในเวลานี้ถือเป็นดินแดนแห่งโอกาสและความหวังสำหรับใครหลายคน เพราะความร่ำรวยทรัพยากรธรรมชาติที่เปรียบเสมือนขุมทรัพย์ให้นักเสี่ยงโชคเข้าไปบุกเบิก โดยในรอบปีที่ผ่านมา เม็ดเงินที่ไหลเข้าพม่าเติบโตขึ้นอย่างน่าตกใจเม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (เอฟดีไอ) ของพม่าเพิ่มขึ้นถึงกว่า 60 เท่าจากปี 2553 โดยพบว่าส่วนใหญ่ คือ ราว 40% เป็นการลงทุนด้าน พลังงานไฟฟ้า โดยมีจีน (รวมฮ่องกง) เป็นนักลงทุนต่างชาติรายใหญ่อันดับหนึ่งในพม่า และมีสัดส่วนเกือบครึ่งหนึ่งของมูลค่า FDI ทั้งหมด ทิ้งห่างคู่แข่งอย่างไทย ซึ่งมีสัดส่วนการลงทุนราว 1 ใน 4 ในเดือน ก.พ.

แต่ในเวลาเดียวกันนั้นเองเธอยังเปรียบเทียบพม่า เป็นเหมือนดินแดนสนธยา ด้วยความไม่ชัดเจนของนโยบายภาครัฐ ระบบกฎหมาย ระบบอัตราแลกเปลี่ยน และระบบการเงินการธนาคารที่ยังคงล้าสมัย หรือแม้แต่ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ยังขาดการพัฒนา ทั้งปัญหาไฟฟ้าดับเป็นช่วงๆ และระบบสื่อสารที่ยังติดขัดทั้งจากการให้บริการโทรศัพท์และระบบอินเทอร์เน็ตที่ไม่ทั่วถึงโดยปัจจุบันพม่ายังถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 133 จาก 155 ประเทศเกี่ยวกับประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์

แหล่งที่มา: bangkokbiznews.com

ปูพรมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หมื่นล้านในลาว รับ AEC

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2555  ดร.สิชา สิงห์สมบูรณ์  ประธานบริษัท เอเอซี กรีนซิตี้ลาว จำกัด และนักลงทุนชาวไทยที่ได้รับสัมปทานที่ดินสร้างโครงการนาคราชนคร ที่แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว คู่ขนานกับโครงการนาคราชนคร ที่ อ.เชียงของ จ.เชียงราย กล่าวถึงโอกาสการลงทุนใน สปป.ลาว ว่า บริษัท เอเอซี กรีนซิตี้ลาว จำกัดไม่ใช่นักลงทุนไทยกลุ่มใหม่ที่เข้าไปลงทุนใน สปป.ลาว แต่ก่อนหน้านี้ตระกูลสิงห์สมบูรณ์ ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งธนาคารพาณิชย์ในกรุงเวียงจันทน์ จากรัฐบาล สปป.ลาว เมื่อปี 2532 ภายใต้ชื่อ ธนาคารเพื่อการพัฒนา นับเป็นธนาคารพาณิชย์แห่งแรกของประเทศที่ดำเนินการมาร่วม 23 ปีจนถึงปัจจุบัน โดยได้รับการสนับสนุนที่ดีจากภาครัฐ และภาคเอกชนอยู่ภายใต้กฎหมายที่คุ้มครองการลงทุน

หลังจากนั้น ไทย-ลาวได้มีความร่วมมือพัฒนาการค้าการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ยิ่งทำให้กลายเป็นโอกาสที่จะต่อยอดในการทำธุรกิจอื่น ล่าสุด ในปี 2550 บริษัทได้รับสัมปทานที่ดินบ้านดอน และบ้านเวียงใหม่ เมืองห้วยทราย แขวง สปป.ลาว จำนวน 1,300 ไร่ ระยะเวลา 80  ปีจากรัฐบาล สปป.ลาว ด้วยทุนจดทะเบียน 40 ล้านดอลลาร์ เพื่อดำเนินโครงการนาคราชนคร ตามแผนที่ยื่น ให้กับรัฐบาล สปป.ลาวทั้งหมด 6 เฟส กำหนดระยะเวลาพัฒนาโครงการ 12 ปี

ภายในประกอบด้วยโรงแรมระดับ 5 ดาว จำนวน 120 ห้อง, ระดับ 3 ดาว จำนวน 80 ห้อง, ดิวตี้ฟรี, ชอปปิงมอลล์, สถานีขนส่ง, เมืองโบราณ, สนามกอล์ฟ, ธนาคารพาณิชย์ และบ้านพักตากอากาศ โดยบริษัทได้เริ่มเข้าไปพัฒนาโครงการตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมาแล้ว  ซึ่งจะถือว่าเป็นโครงการที่จะมีศักยภาพสูงในอนาคต เพราะตั้งอยู่ในพื้นที่ตั้งบริเวณด่านพรมแดนสะพานข้ามแม่น้ำโขงไทย-ลาวแห่งที่ 4

แหล่งที่มา: bangkokbiznews.com

‘พาณิชย์’ เปิดตัวศูนย์ AEC ระดับจังหวัด ให้บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2555  นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ ให้ความเห็นชอบต่อข้อเสนอของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ในการมอบหมายให้สานักงานพาณิชย์ในภูมิภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศ เป็น “ศูนย์ประสานงานและบริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” หรือ ศูนย์ AEC ของกระทรวงพาณิชย์ ระดับจังหวัด ซึ่งมีพาณิชย์จังหวัดเป็นหัวหน้าศูนย์ฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศูนย์ฯ อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับ AEC ในแต่ละจังหวัดและท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง กระตุ้นให้มีการใช้สิทธิประโยชน์ และเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังจะมาถึง ในปี 2558

ทั้งนี้นายยรรยง กล่าวว่า บทบาทของสานักงานพาณิชย์จังหวัด ในฐานะศูนย์ AEC ระดับจังหวัด มีหน้าที่ให้ บริการข้อมูล AEC ให้แก่ชุมชนท้องถิ่นในแต่ละจังหวัด โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในระดับจังหวัด อาทิ พาณิชย์อาสา ประชาสัมพันธ์จังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานต่างๆของกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับ AEC อย่างต่อเนื่อง รูปแบบการเผยแพร่ข้อมูลจะมีทั้งที่เป็นเอกสาร และผ่านทางเว็บไซต์ของสานักงานพาณิชย์จังหวัด โดยผู้สนใจสามารถเข้าสืบค้นภายใต้หัวข้อ AEC Information Center ซึ่งจะเชื่อมโยงต่อไปยัง www.thailandaec.com และสามารถค้นหาข้อมูลภายใต้หัวข้อ “ศูนย์รวมข้อมูล AEC ของไทย” ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่หน่วยงานอื่นๆ จัดทาไว้ในมิติต่างๆ ให้มารวมอยู่ในเว็บไซต์

นอกจากนั้น ศูนย์ AEC ระดับจังหวัด ยังเป็นเครือข่ายบริการข้อมูลกับศูนย์ AEC ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ในการให้บริการคาปรึกษาเกี่ยวกับความตกลงการเปิดเสรีทางการค้าและการลงทุนให้แก่ผู้สนใจ และนักธุรกิจ รวมทั้งมีภารกิจในการจัดกิจกรรมสัมมนาและฝึกอบรม เพื่อสร้างเสริมความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ AEC ให้แก่ชุมชนในท้องถิ่นด้วย

แหล่งที่มา: dtn.go.th

 

Leave A Response