home

จุลสาร “จับตาอาเซียน” ปีที่ 1 ฉบับที่ 3

มกราคม 21, 2013
จุลสาร “จับตาอาเซียน” ปีที่ 1 ฉบับที่ 3

เนื้อหา

ความคืบหน้าโครงการ
ข่าวเด่นประเทศอาเซียน
สกู๊ปพิเศษ: สาระสำคัญของแผนการจัดตั้ง ประชาคมการเมือง-ความมั่นคง, เสาการเมือง-ความมั่นคงอาเซียนกำลังสั่นคลอน
ความคืบหน้าอาเซียน: ผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่ 44
บทความพิเศษ: “ครึ่งทาง AEC “สอบได้”หรือ”สอบตก”: บทวิเคราะห์การ-ประเมินผลความก้าวหน้าผ่าน AEC Scorecard” โดย จิตทิพย์ มงคลชัยอรัญญา
ASEAN Touch สัมผัสอาเซียน: มันส์ ฮา ที่บาหลี โดย มัธวรรณศ์ สุจริตธนารักษ

ดาวน์โหลดได้ ที่นี่

Leave A Response