home

รัฐมนตรีศึกษาธิการไฟเขียวรับอาเซียน โรงเรียนในสังกัดสพฐ. เปิดเทอม 10 มิ.ย. 2557

มีนาคม 5, 2013
รัฐมนตรีศึกษาธิการไฟเขียวรับอาเซียน โรงเรียนในสังกัดสพฐ. เปิดเทอม 10 มิ.ย. 2557

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ลงนามเห็นชอบตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เสนอเลื่อนเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด สพฐ.จากเดิมวันที่ 16 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันที่ 10 มิถุนายน เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อให้การเปิด-ปิดภาคเรียนสถานศึกษาของไทย สอดคล้องกับการเปิด-ปิดภาคเรียนของสถานศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน

โดยก่อนหน้านี้ สพฐ.ได้จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีผู้แทนจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ผู้แทนคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมผู้บริหาร ศธ. ผู้แทนผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็น ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับข้อเสนอเลื่อนเปิดภาคเรียนของ สพฐ.โดยมีเหตุผลว่าการเปิดเรียนตามปฏิทินอาเซียน ไม่เกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิตนักเรียน ไม่กระทบต่อวัฒนธรรมการบริหารของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนได้เรียนจบชั้น ม.6 ก่อนสอบเข้ามหาวิทยาลัย และนักศึกษาฝึกสอนมีเวลาเตรียมตัวก่อนไปฝึกสอนประมาณ 10 วัน นอกจากนี้ ยังสำรวจความคิดเห็นจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ส่วนใหญ่ไม่ขัดข้องที่ สพฐ.เลื่อนเปิดภาคเรียนเป็นวันที่ 10 มิถุนายน 2557

“จากนี้ในขั้นตอนของการปฏิบัติจะต้องหารือในรายละเอียดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง เพื่อดูว่าตารางการเลื่อนเปิด-ปิดภาคเรียนตามปฏิทินอาเซียนของ สพฐ.จะติดขัดกับปฏิทินอาเซียนของหน่วยงานอื่นหรือไม่อย่างไร รวมถึงหากต้องจัดทำเป็นประกาศกระทรวงในเรื่องนี้ จะเป็นหน้าที่ของสำนักงานปลัด ศธ.เป็นผู้ดำเนินการ” นายชินภัทรกล่าว

แหล่งที่มา: matichon.co.th, mfa.go.th/asean

One Comment

  1. Mam สิงหาคม 2, 2013 at 11:11 am - Reply

    ไม่เห็นด้วยเลย เนื่องจากว่าช่วงมีนา-เมษา เป็นหน้าร้อน ร้อนมาก ช่วงเมษาวันหยุดเยอะมาก จะเป็นช่วงที่สอบปลายภาคตามการเปิดเทอมใหม่ และช่วงตุลา ก็ฝนตกลำบากเรื่องการเดินทาง ทำไมต้องเปลี่ยนตามต่างประเทศ จะมีสักกี่เปอร์เซ็น ที่จะไปเรียนต่อเมืองนอก

Leave A Response