home

สิงคโปร์ (26-31 ก.ค. 56)

กรกฎาคม 31, 2013

เว็บไซต์ข่าวสิงคโปร์ได้รับแจ้ง ให้ขึ้นทะเบียนกับรัฐบาล
 

องค์การพัฒนาสื่อของสิงคโปร์ (Media Development Authority) ได้แจ้งไปยังผู้ผลิตเว็บไซต์ข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบันต่างๆ โดยเฉพาะที่กำลังจะเปิดเว็บขึ้นใหม่ ให้ไปขึ้นทะเบียนกับทางการสิงคโปร์ก่อน เพื่อเป็นการตรวจสอบและคัดกรองข่าวสาร ก่อนเผยแพร่สู่ประชาชน ตามกฎหมายควบคุมสื่อฉบับล่าสุด

มาตรการดังกล่าว ซึ่งรวมไปถึงการตรวจสอบเนื้อหาและอำนาจในการระงับการเผยแพร่ข่าวสารบางประเภท ได้รับการอนุมัติเป็นกฎหมายที่มีผลบังคับใช้แล้ว เมื่อเดือนที่แล้ว โดยครอบคลุมเนื้อหาเว็บไซต์ข่าวในสิงตโปร์ทั้งหมด ตั้งแต่ปี 1996 เป็นต้นมา ทั้งนี้ ทางการสิงคโปร์อ้างว่า มาตรการนี้มีเป้าหมายเพื่อป้องกันอิทธิพลของต่างชาติที่จะเข้าแทรกแซงการเมืองของสิงคโปร์ โดยมาตรา 9 ของกฎหมายฉบับดังกล่าว ระบุข้อห้ามมิให้ทีมงานของสื่อออนไลน์รับเงินช่วยเหลือใดๆ จากต่างประเทศอีกด้วย

แหล่งที่มา: themalaymailonline.com

Leave A Response