home

นักสิ่งแวดล้อมเตรียมต้านเขื่อนไซยะบุรี ก่อนหน้าประชุมคณะกรรมธิการแม่โขงอาทิตย์นี้

เมษายน 4, 2014
นักสิ่งแวดล้อมเตรียมต้านเขื่อนไซยะบุรี ก่อนหน้าประชุมคณะกรรมธิการแม่โขงอาทิตย์นี้

กลุ่มนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมนานาชาติจำนวน 39 กลุ่ม ร่วมกันเรียกร้องให้รัฐบาลยุติการสร้างเขื่อนไซยะบุรี เหตุเพราะจะทำลายสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตผู้คนท้องถิ่นที่ต้องพึ่งพาแหล่งน้ำจากแม่น้ำโขงกว่า 60 ล้านคน ก่อนที่การประชุมคณะกรรมธิการแม่โขง เพื่อหารือความคืบหน้าและผลกระทบของการสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำจะมีขึ้นในวันที่ 5 เมษายนนี้ ที่ประเทศเวียดนาม

นักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกันออกแถลงการณ์เรียกร้องให้ลาวยุติการสร้างเขื่อน และเรียกร้องให้ไทยยกเลิกข้อตกลงการซื้อไฟฟ้าที่ผลิตจากเขื่อนดังกล่าว โดยนายมาร์ค กอยโชต์ (Marc Goichot) จากองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (World Wildlife Fund) ชี้ว่า ไฟฟ้าที่เขื่อนดังกล่าวผลิตได้คิดเป็นเพียงร้อยละ 2 จากไฟฟ้าทั้งหมดที่ไทยต้องการ ไทยจึงควรยกเลิกหรือเลื่อนข้อตกลงการซื้อไฟฟ้าออกไปก่อน เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ด้านสิ่งแวดล้อมมีโอกาสและระยะเวลาในการศึกษาผลกระทบจากการสร้างเขื่อนให้มากกว่านี้

อนึ่ง เขื่อนไซยะบุรีได้เริ่มต้นก่อสร้างไปแล้ว ท่ามกลางการประท้วงจากนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม และประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาและเวียดนาม โดยการก่อสร้างเขื่อนดังกล่าว เป็นความร่วมมือหลักระหว่างรัฐบาลลาวกับไทย

แหล่งที่มา: voanews.com

Leave A Response