home

สิงคโปร์เล็งสแกนนิ้วมือคนเข้าประเทศ

พฤษภาคม 25, 2014
สิงคโปร์เล็งสแกนนิ้วมือคนเข้าประเทศ

 สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสิงคโปร์ กำลังพิจารณาที่จะจัดตั้งตู้บริการ สำหรับการตรวจลายนิ้วมือชาวต่างประเทศ ที่เดินทางมาถึงอาคารผู้โดยสาร 4 ซึ่งเป็นอาคารผู้โดยสารแห่งใหม่ของสนามบินชางอี ที่มีกำหนดเปิดให้บริการในปี 2560

ตามแผนปฏิบัติการฉบับใหม่ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและจุดตรวจ ระบุว่า การนำเทคโนโลยีมาใช้จะช่วยเร่งให้กระบวนการตรวจคนเข้าเมืองทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทั้งยังช่วยเสริมสร้างความมั่นคงชายแดนด้วย ภายใต้แผนการฉบับนี้ ชาวต่างชาติที่เดินทางมาถึง จำเป็นต้องสแกนเอกสารการเข้าเมือง ลายนิ้วมือ ม่านตา และถ่ายรูปที่ตู้บริการตนเองทันทีที่เดินทางถึง หลังจากนั้นจึงแสดงหนังสือเดินทางให้ตรวจสอบ

ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคง นายโรฮัน กูนารัตนา สนับสนุนการใช้ลายนิ้วมือ และการใช้ข้อมูลทางชีวภาพอื่น ๆ เพื่อลดปัญหาการใช้หนังสือเดินทางปลอม หรือหนังสือเดินทางที่ถูกขโมยมา

แหล่งที่มา: bangkokbiznews.com

Leave A Response