home

เวียดนามเปิดทางด่วนสายยาวสุดในประเทศพร้อมเชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

กันยายน 23, 2014
เวียดนามเปิดทางด่วนสายยาวสุดในประเทศพร้อมเชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

เมื่อวันที่ 21 กันยายนที่ผ่านมา เวียดนามเปิดทางด่วนที่มีระยะทางทั้งหมด 245 กิโลเมตร เชื่อมระหว่างสนามบินนานาชาติโหน่ยบ่ายในกรุงฮานอยกับจังหวัดลาวไก ทางตะวันตกเฉียงเหนือซึ่งมีพรมแดนติดกับจีน อย่างเป็นทางการแล้ววานนี้ นับเป็นทางด่วนที่ยาวที่สุดของเวียดนาม

ทางด่วนสายโหน่ยบ่าย-ลาวไก เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี 2552 ด้วยเงินลงทุนกว่า 1,460 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (46,720 ล้านบาท) รวมถึงเงินกู้ราว 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 32,000 ล้านบาท) จากธนาคารพัฒนาเอเชีย (เอดีบี) ทอดยาวจากสนามบินนานาชาติโหน่ยบ่ายในกรุงฮานอยผ่านจังหวัดหวิงฟุก จังหวัดฝูเถาะ จังหวัดเยนไบ๋ ไปยังจังหวัดลาวไก

ทางด่วนสายนี้จะช่วยย่นระยะเวลาในการเดินทางระหว่างกรุงฮานอยกับจังหวัดลาวไกลงจาก 10-12 ชั่วโมง เหลือเพียง 3-4 ชั่วโมง นอกจากนี้ทางด่วนสายนี้จะเชื่อมต่อกับทางด่วนคุนหมิงในจีนด้วย ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับการค้าระหว่างเวียดนามและจีน และทำให้เส้นทางคมนาคมของโครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (จีเอ็มเอส) เป็นเส้นทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริง

แหล่งที่มา: prachachat.net

Leave A Response