home

ปิดประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่ 26 ที่มาเลเซีย ลงนามความร่วมมือ 3 ฉบับสำคัญ

พฤษภาคม 2, 2015
ปิดประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่ 26 ที่มาเลเซีย ลงนามความร่วมมือ 3 ฉบับสำคัญ

อาเซียนจัดการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่ 26 ขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ภายใต้ธีมหลัก ประชาชนของเรา ประชาคมของเรา วิสัยทัศน์ของเรา (Our People, Our Community, Our Vision)

สาระสำคัญของการประชุมครั้งนี้ อยู่ที่การลงนามรับรองเอกสารสำคัญ 3 ฉบับ อันมีจุดมุ่งหมายเพื่อกระชับความสัมพันธ์ของชาติสมาชิกอาเซียน และส่งเสริมสันติภาพและเดินสายกลาง

เอกสาร 3 ฉบับ ได้แก่ (1) ปฏิญญากัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Kuala Lumpur Declaration on a People-Oriented, People-Centred ASEAN) ที่มุ่งส่งเสริมให้ประชาคมตั้งอยู่บนผลประโยชน์ของประชาชนอาเซียนเป็นสำคัญ (2) ปฏิญญาลังกาวีว่าด้วยขบวนการผู้ยึดถือทางสายกลางระดับโลก (Langkawi Declaration on the Global Movement of Moderates) เพื่อส่งเสริมแนวคิดสายกลางและการยอมรับความแตกต่าง ซึ่งจะช่วยให้ภูมิภาคอาเซียนมีความสงบและสันติด้วย และ (3) ปฏิญญาว่าด้วยการสร้างประชาคมและประชาชนอาเซียนที่มีความเข้มแข็ง รับรู้ ปรับตัวฟื้นกลับจากภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Declaration on Institutionalising the Resilience of ASEAN and it’s Communities and Peoples to Disasters and Climate Change) ซึ่งสะท้อนความมุ่งมั่นของผู้นำอาเซียนที่จะร่วมมือกันในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติต่างๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อภูมิภาค

ขณะเดียวกัน ที่ประชุมฯ ยังได้ร่วมออกแถลงการณ์ตำหนิการเข้าครอบครองพื้นที่ในทะเลจีนใต้ว่าทำลายเสถียรภาพของภูมิภาค แต่หลีกเลี่ยงการตำหนิจีนโดยตรงโดยระบุว่า การพยายามเข้าครอบครองพื้นที่ในทะเลจีนใต้ที่ยังตกเป็นกรณีพิพาทกันอยู่นั้น ทำลายสันติภาพ ความมั่นคงและเสถียรภาพของภูมิภาค ซึ่งอาเซียนมีความห่วงกังวลอย่างยิ่งต่อประเด็นดังกล่าว อย่างไรก็ตาม แถลงการณ์นี้ไม่ได้ระบุชื่อจีนซึ่งกำลังดำเนินการถมทะเลและครอบครองพื้นที่ในหลายจุดของหมู่เกาะสแปรตลี่ย์และบริเวณพิพาททางเขตแดนอื่นๆ

แถลงการณ์ยังระบุว่า การกระทำดังกล่าวทำลายความเชื่อมั่นและไว้เนื้อเชื่อใจภายในภูมิภาค ซึ่งอาเซียนจะจัดการกับปัญหาดังกล่าวภายใต้กรอบการดำเนินงานต่างๆ ที่มีอยู่อย่างสร้างสรรค์ และเน้นถึงความสำคัญของทุกฝ่าย ในการปฏิบัติตามปฏิญญาว่าด้วยแนวปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้ (CoC) ซึ่งเน้นถึงสันติภาพ เสถียรภาพ และเสรีภาพในการสำรวจและบินเหนือน่านฟ้าพื้นที่พิพาท

แหล่งที่มา: asean.org thaigov.go.th BBC Thai และ krobkruakao.com

Leave A Response