home

จุลสาร “จับตาอาเซียน” ปีที่ 4 ฉบับที่ 1

มิถุนายน 19, 2015
จุลสาร “จับตาอาเซียน” ปีที่ 4 ฉบับที่ 1

เนื้อหา

สรุปภาพรวมการดำเนินโครงการฯ ปี 2557
ความคืบหน้าโครงการ
ความคืบหน้าอาเซียน
สถานการณ์ชาติอาเซียน
ASEAN Research Focus: “โครงการการศึกษาเชิงเปรียบเทียบการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยและต่างประเทศ” โดย ผศ.ดร. กิริยา กุลกลการ
บทความประจำฉบับ: วิสัยทัศน์อาเซียนหลังปี 2558 ผ่านปฏิญญาเนปิดอว์ โดย ภาคิน นิมมานนรวงศ์
บทความคัดสรร: มาเลเซียกับตำแหน่งประธานอาเซียนปี 2558 โดย Prashanth Parameswaran
ASEAN Touch สัมผัสอาเซียน: ผจญภัยยอกยาการ์ตา เมืองไม่ธรรมดาแห่งอินโดนีเซีย โดย ภาสวร สังข์ศร

ดาวน์โหลดได้ ที่นี่

Leave A Response