home

ชาติอาเซียนร่วมประชุม ARF ครั้งที่ 22 ที่มาเลเซีย

สิงหาคม 16, 2015
ชาติอาเซียนร่วมประชุม ARF ครั้งที่ 22 ที่มาเลเซีย

รัฐมนตรีต่างประเทศของชาติอาเซียนและประเทศคู่เจรจาเข้าร่วมการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (ARF) ครั้งที่ 22 ณ ประเทศมาเลเซีย

ที่ประชุมแสดงความตระหนักถึงความสำคัญของปี 2558 อันเป็นปีครบรอบ 70 ปี สงครามโลกครั้งที่สองและการก่อตั้งสหประชาชาติ ที่ประชุมได้ยืนยันถึงความสำคัญของการรักษาเสถียรภาพในภูมิภาคและยึดมั่นในกฎกติการะหว่างประเทศเป็นสำคัญ นอกจากนี้ ยังได้แสดงความกังวลถึงภัยคุกคามต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยเฉพาะการสะสมอาวุธนิวเคลียร์ ภัยก่อการร้ายจากกลุ่มหัวรุนแรงทางศาสนา และความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ ทั้งยังได้แสดงจุดยืนสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการข้ามแดนอย่างผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นปัญหาที่ชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน

อนึ่ง ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านการเมืองความมั่นคงระหว่างประเทศต่างๆ ในรอบปีที่ผ่านมา อาทิ การบรรลุข้อตกลงนิวเคลียร์ระหว่างอิหร่านกับประเทศมหาอำนาจอื่นๆ สถานการณ์ความขัดแย้งในยูเครน การรื้อฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ กับคิวบา เป็นต้น

แหล่งที่มา: asean.org

Leave A Response