home

จุลสาร “จับตาอาเซียน” ปีที่ 4 ฉบับที่ 2

สิงหาคม 26, 2015
จุลสาร “จับตาอาเซียน” ปีที่ 4 ฉบับที่ 2

เนื้อหา

ความคืบหน้าโครงการ: ประชุมกรอบประเด็นการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ประชาคมอาเซียน
ความคืบหน้าอาเซียน
สถานการณ์ชาติอาเซียน
บทความประจำฉบับ: การค้ามนุษย์: สถานการณ์และความท้าทายต่อการเป็นประชาคมอาเซียน โดย อ.ดร.มล. พินิตพันธุ์ บริพัตร
บทความคัดสรร: ความจำเป็นของสนธิสัญญาว่าด้วยแรงงานข้ามชาติอาเซียน โดย Abdulkadir Jailani
ASEAN Touch สัมผัสอาเซียน: ไปงานวิวาห์ที่ตากาล็อก โดย อาชญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ

สามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่

Leave A Response