home

จุลสาร “จับตาอาเซียน” ปีที่ 4 ฉบับที่ 3

มกราคม 15, 2016
จุลสาร “จับตาอาเซียน” ปีที่ 4 ฉบับที่ 3

เนื้อหา

ความคืบหน้าโครงการ:  TRF-ASEAN Research Forum ครั้งที่ 4 “การวิจัยเศรษฐกิจประเทศ CLMV”
ความคืบหน้าอาเซียน: การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน
สถานการณ์ชาติอาเซียน
บทความประจำฉบับ: เจาะลึกเศรษฐกิจอาเซียน กรณีศึกษาประเทศ CLMV
บทความคัดสรร: ข้อเท็จจริง 5 ประการเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดย Sanchita Basu Das

สามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่

Leave A Response