home

ประชุมอาเซียน-สหรัฐฯ สมัยพิเศษ เดินหน้ากระชับความสัมพันธ์ตามยุทธศาสตร์มุ่งสู่เอเชีย

กุมภาพันธ์ 17, 2016
ประชุมอาเซียน-สหรัฐฯ สมัยพิเศษ เดินหน้ากระชับความสัมพันธ์ตามยุทธศาสตร์มุ่งสู่เอเชีย

สหรัฐฯ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำอาเซียน-สหรัฐฯ สมัยพิเศษ ระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2559 ณ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด

การประชุมครั้งนี้ได้รับการจับตาจากสื่อมวลชนและนักวิเคราะห์หลายคนที่มองว่า การรับหน้าเสื่อเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งสำคัญครั้งนี้ ซึ่งนับเป็นการประชุมระดับผู้นำครั้งแรกหลังการเป็นประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการ สะท้อนว่าสหรัฐฯ กำลังเดินหน้ากระชับความสัมพันธ์กับอาเซียนตามยุทธศาสตร์มุ่งสู่เอเชีย (Pivot to Asia) ขณะเดียวกัน ก็ยังเป็นการส่งสัญญาณไปยังผู้นำคนใหม่ที่จะเข้ารับตำแหน่งต่อจากเขาในปลายปีนี้ ให้ขยายความสัมพันธ์ทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจกับอาเซียนให้มากยิ่งขึ้น

ประเด็นการหารือที่ได้รับการจับตามากที่สุดคือการหารือด้านความมั่นคงทางทะเลและข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ระหว่างจีนกับชาติอาเซียนบางประเทศ โดยเอกสารร่างการประชุมระบุว่าที่ประชุมเห็นตรงกันถึงการแก้ไขข้อพิพาทแบบพหุภาคีและยึดมั่นในกฎหมายทะเลระหว่างประเทศ ซึ่งอาจสะท้อนการพยายามเข้ามามีบทบาทคานอำนาจกับจีนอย่างชัดเจนของสหรัฐฯ

ขณะที่ประเด็นด้านเศรษฐกิจ อาทิ ข้อตกลง TPP ซึ่งครอบคลุมชาติอาเซียน 4 ประเทศ และความตกลงร่วมระหว่างทั้งสองฝ่ายอื่นๆ ยังเป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญของการหารือครั้งนี้ด้วย

อย่างไรก็ตาม นักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนต่างออกมาวิจารณ์ว่าการประชุมครั้งนี้ละเลยประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย และวิจารณ์บทบาทของสหรัฐฯ ที่เชิญผู้นำชาติอาเซียนที่เกือบทั้งหมดเป็นผู้นำที่มาจากระบอบเผด็จการอำนาจนิยมหรือมีข้อครหาเกี่ยวกับความโปร่งใส่ทางการเมืองมาโดยตลอด โดยบางคนเรียกร้องให้ที่ประชุมให้ความสำคัญกับประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน และมองว่าสหรัฐฯ ควรพยายามส่งเสริมคุณค่าประชาธิปไตยมากกว่าการเห็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการคานอำนาจกับจีนในอาเซียนเป็นหลัก

แหล่งที่มา: bangkokpost.com และ thediplomat.com

 

Leave A Response