home

ไทย-เวียดนามร่วมหารือประเด็นแรงงาน

เมษายน 22, 2016
ไทย-เวียดนามร่วมหารือประเด็นแรงงาน

พลเอกศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานของไทยเดินทางเยือนเวียดนามเมื่อวันที่ 19-20 เมษายนที่ผ่านมา ตามคำเชิญของรัฐมนตรีแรงงานของเวียดนาม นาย ดาว ข็อก คุง เพื่อหารือประเด็นความร่วมมือด้านแรงงานและแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีแรงงานคนใหม่

ประเด็นหลักของการหารือระหว่างสองฝ่ายเกี่ยวกับแนวทางและขั้นตอนการนำเข้าแรงงานเวียดนาม อาทิ การกำหนดสัญญาว่าจ้างไทย ที่รัฐบาลให้การรับรอง และดูแลผู้ใช้แรงงานตามกฎหมาย /การตรวจร่างกายทั้งก่อนมาทำงานในไทย และเมื่อเดินทางมาถึงไทยแล้ว และการอบรมให้ความรู้เบื้องต้นด้านสิทธิตามกฎหมายไทย ขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย ก่อนมาไทย พร้อมให้มีการอบรมเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งเมื่อมาทำงาน ทั้งนี้ สองฝ่ายจะเร่งรัดให้มีความพร้อมในการดำเนินการตามข้อตกลงภายในเดือนหน้า โดยได้กำชับให้กรมการจัดหางานเร่งดำเนินการให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว อันจะเป็นการแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานและการดำเนินการนำเข้าแรงงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

อย่างไรก็ตาม การนำเข้าแรงงานเวียดนามตามที่หารือกันนี้ จะให้เข้ามาเฉพาะสาขาและจำนวนคนเท่าที่ผู้ประกอบการต้องการเท่านั้น ไม่ได้เข้ามาอย่างเสรีจำนวนกี่คนก็ได้  นอกจากนี้ ในปัจจุบันมีนักลงทุนและแรงงานไทยเข้าไปทำงานในเวียดนามระดับหัวหน้า หรือ เจ้าหน้าที่เทคนิคประมาณ 1,000 คน จึงขอให้เวียดนามส่งผู้ฝึกสอนภาษาเวียดนาม เป็นการเพิ่มเติมทักษะให้กับคนไทย เพื่อประโยชน์ในการสื่อสารด้วย

แหล่งที่มา: aseanthai.net

Leave A Response