home

ประวิตร ชวน สปป.ลาว เข้าร่วมศูนย์การแพทย์ทหารอาเซียน

พฤษภาคม 24, 2016
ประวิตร ชวน สปป.ลาว เข้าร่วมศูนย์การแพทย์ทหารอาเซียน

ในวาระครบรอบ 10 การประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไทยเดินทางไปร่วมการประชุมดังกล่าว พร้อมเสนอให้ทางการ สปป.ลาว ส่งแพทย์ทหารเข้าร่วมดำเนินการที่ศูนย์การแพทย์ทหารอาเซียน

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เดินทางเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2559 ที่กรุงเวียงจันทน์ สปป.ลาว พร้อมเปิดเผยว่าได้มีการการชักชวนให้ลาวส่งแพทย์ทหารเข้าร่วมที่ศูนย์การแพทย์ทหารอาเซียน

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 7 เมษายนที่ผ่านมา อาเซียนเปิดตัวศูนย์การแพทย์ทหารแห่งอาเซียน (ASEAN Center of Military Medicine: ACMM) อย่างเป็นทางการ  ที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันความร่วมมือด้านการแพทย์ทหารในภูมิภาค เป็นศูนย์กลางในการวางแผนการดำเนินงาน และการกระจายยาช่วยเหลือในช่วงสถานการณ์วิกฤต รวมถึงเป็นศูนย์ฯ ให้ความรู้ด้านการแพทย์ประจำภายใต้แผนงานด้านการเมืองและความมั่นคงแห่งอาเซียน 2568 (2025)

แหล่งที่มา: bangkokbiznews.com และ asean.org

Leave A Response