home

ไทย-มาเลเซียศึกษาความเป็นไปได้สร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสองประเทศ

กันยายน 12, 2016
ไทย-มาเลเซียศึกษาความเป็นไปได้สร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสองประเทศ

ไทยและมาเลเซียตกลงร่วมศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นในการสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อมระหว่างสองประเทศ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีของไทยและนายนาจิบ ราซัค นายกรัฐมนตรีของมาเลเซีย เห็นชอบให้ร่วมศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงในระบบรางคู่เชื่อมจากอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กับเมืองปะดัง เบซาร์ ของมาเลเซีย

นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังหารือถึงความเป็นไปได้ในการขยายรางรถไฟเพื่อเชื่อมกรุงเทพมหานครกับกรุงกัวลาลัมเปอร์ โดยนายนาจิบ ราซัคกล่าวว่า การสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมประเทศไทยจะเป็นส่วนต่อขยายจากโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงระหว่างมาเลเซียกับสิงคโปร์ ซึ่งกำลังดำเนินการสร้างอยู่ในปัจจุบัน

แหล่งที่มา: nationmultimedia.com และ benarnews.org

Leave A Response