home

ประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (EAS Summit) ครั้งที่ 11 ที่ สปป.ลาว

กันยายน 20, 2016
ประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (EAS Summit) ครั้งที่ 11 ที่ สปป.ลาว

ผู้นำ 18 ประเทศเข้าร่วมการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (EAS Summit) ครั้งที่ 11 ณ กรุงเวียงจันทน์ สปป.ลาว เมื่อวันที่ 8 กันยายนที่ผ่านมา

ที่ประชุมยืนยันจะร่วมมือกันบนหลักการของข้อตกลงต่างๆ ของการประชุมและพร้อมสนับสนุนกระบวนการสร้างประชาคมอาเซียนและส่งเสริมบทบาทศูนย์กลางของอาเซียนในการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกและในสถาปัตยกรรมระดับภูมิภาคอื่นๆ

ขณะเดียวกัน ที่ประชุมได้หารือถึงประเด็นสำคัญ 6 ประเด็นตามปฏิญญาพนมเปญว่าด้วยความริเริ่มเพื่อพัฒนาการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (Phnom Penh Declaration on the East Asia Summit Development Initiative) ระหว่างปี 2558-2560 ได้แก่ พลังงาน การศึกษา การเงิน สาธารณสุขโลก สิ่งแวดล้อม และการจัดการภัยพิบัติ พร้อมทั้งแสดงจุดยืนเกี่ยวกับการร่วมมือและแบ่งปันข้อมูลเพื่อรับมือกับภัยคุกคามจากการก่อการร้ายที่กำลังแพร่กระจายไปทั่วโลก

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้ออกแถลงการณ์ที่ระบุถึงความสำคัญของการปลดอาวุธนิวเคลียร์ การไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ (non-proliferation) การใช้พลังงานนิวเคลียร์สันติ และความสำคัญของการใช้นิวเคลียร์ด้านความมั่นคงเพื่อตอบโต้กับภัยก่อการร้าย ทั้งระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ

แหล่งที่มา: asean.org และ thansettakij.com

Leave A Response