home

SSC ASEAN Focus Vol.2/60 การประชุม รมว.กห. อาเซียน-สหรัฐฯ

ตุลาคม 24, 2016
SSC ASEAN Focus Vol.2/60 การประชุม รมว.กห. อาเซียน-สหรัฐฯ

SSC ASEAN Focus Vol.2/60 การประชุม รมว.กห. อาเซียน-สหรัฐฯ

การเดินทางเข้าร่วมประชุม รมว.กห.อาเซียน-สหรัฐฯ อย่างไม่เป็นทางการของ พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม. และ รมว.กห. ระหว่างวันที่ 29 ก.ย. – 1 ต.ค. 59 ณ มลรัฐฮาวาย สหรัฐฯ นับเป็นก้าวย่างที่สำคัญของการพัฒนาความสัมพันธ์ และแสวงหาแนวทางความร่วมมือด้านความมั่นคงของภูมิภาค

เอกสารจัดทำโดย ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่

Leave A Response