home

กัมพูชามีแนวโน้มไม่อนุมัติ ก.ม.การอุ้มบุญเพื่อการค้า

ตุลาคม 25, 2016
กัมพูชามีแนวโน้มไม่อนุมัติ ก.ม.การอุ้มบุญเพื่อการค้า

กัมพูชามีแนวโน้มปฏิเสธกฎหมายอุ้มบุญเพื่อการค้า ขณะที่องค์การพัฒนาอิสระให้การสนับสนุน พร้อมระบุว่า หากไม่มีมาตรการควบคุม กัมพูชาจะกลายเป็นพรมแดนใหม่ของธุรกิจอุ้มบุญ

นายอัง วง วัฒนา (Ang Vong Vathana) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของกัมพูชาเปิดเผยว่า รัฐบาลกัมพูชาอาจจะพิจารณาปฏิเสธกฎหมายการอุ้มบุญเพื่อการค้า (commercial surrogacy law) หลังจากเข้าประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานรัฐ องค์การพัฒนาเอกชน และผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมาย

ขณะที่องค์การพัฒนาเอกชนด้านการอุ้มบุญของออสเตรเลียเปิดเผยว่า ขณะนี้มีผู้แทนให้บริการการอุ้มบุญเพื่อการค้าในกัมพูชาจำนวน 6 แห่ง ซึ่งถ่ายโอนมาจากไทย เนปาล และอินเดีย พร้อมคาดการณ์ว่า หากไม่มีมาตรการควบคุม กัมพูชาจะกลายเป็นพรมแดนใหม่ของธุรกิจอุ้มบุญ (new frontier) ในอนาคต

แหล่งที่มา: bangkokpost.com

Leave A Response