home

ไทย ฟิลิปปินส์และมาเลเซียร่วมตั้งศูนย์พัฒนาวิทยาศาสตร์อาเซียน

พฤศจิกายน 17, 2016
ไทย ฟิลิปปินส์และมาเลเซียร่วมตั้งศูนย์พัฒนาวิทยาศาสตร์อาเซียน

ไทยประกาศจัดสรรงบประมาณ 1 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อจัดตั้ง ASEAN Science, Technology and Innovation (STI) Partnership Contributions ในการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายในอาเซียน โดยมีรัฐบาลฟิลิปปินส์และมาเลเซียแสดงเจตจำนงร่วมสนับสนุนงบประมาณในกิจกรรมดังกล่าว ระหว่างการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 9  เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2559 ที่เมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบกับโครงการใหม่ๆ ที่ประเทศไทยเสนอได้แก่ โครงการ ASEAN Talent Mobility ซึ่งไทยเสนอว่าจะช่วยเป็นตัวกลางในการจับคู่บุคลากรวิจัยกับภาคเอกชนให้กับประเทศอื่นๆ ในอาเซียน

แหล่งที่มา: matichon.co.th

 

Leave A Response