home

ไทย-เวียดนามร่วมหารือประเด็นความร่วมมือด้านความมั่นคง

ธันวาคม 19, 2016
ไทย-เวียดนามร่วมหารือประเด็นความร่วมมือด้านความมั่นคง

พลโทอาวุโส โต เลิม (To Lam) รัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงสาธารณะเวียดนาม เข้าเยี่ยมคารวะพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในโอกาสเดินทางเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติของไทยและกระทรวงความมั่นคงสาธารณะเวียดนาม ระดับบริหาร ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 18-21 ธันวาคม ที่ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงความร่วมมือกันเพื่อส่งเสริมสัมพันธไมตรีในทุกด้านโดยเฉพาะด้านความมั่นคง ความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ และความร่วมมือทางด้านข่าวกรอง

รัฐมนตรีรกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของเวียดนามเน้นย้ำว่า เวียดนามให้ความสำคัญต่อสัมพันธไมตรีระหว่างกันของสองประเทศ และเชื่อว่าความสัมพันธ์ไทย-เวียดนามที่ใกล้ชิดจะส่งผลต่อพัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอื่นๆในอาเซียนดีขึ้นตามไปด้วย

นอกจากนี้ยังระบุว่า ปัจจุบันหน่วยงานทางด้านความมั่นคงของทั้งสองฝ่ายต้องเผชิญกับอาชญากรรมข้ามชาติ การก่อการร้าย การค้ามนุษย์ อาชญากรรมต่อสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม จึงขอให้นายกรัฐมนตรีไทยเร่งผลักดันกลไกที่มีอยู่ อาทิ การประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมไทย-เวียดนาม คณะทำงานร่วมว่าด้วยความร่วมมือทางการเมืองและความมั่นคง และความร่วมมือระหว่างหน่วยข่าวกรองของทั้งสองประเทศ ผลักดันการลงนามกฎหมายต่างๆ อาทิ สนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดน สนธิสัญญาว่าด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องทางอาญา เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับหน่วยงานด้านความมั่นคงของทั้งสองฝ่ายในการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงขอให้รัฐบาลไทยช่วยดูแลแรงงานและนักลงทุนชาวเวียดนามในไทยด้วย

สำหรับความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาเรือประมงเวียดนามรุกล้ำน่านน้ำไทยและปัญหาการค้ามนุษย์ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันว่า ไทยและเวียดนามจำเป็นต้องเพิ่มพูนความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อผลประโยชน์ของทั้งสองประเทศ นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีของไทยยังเสนอให้ทั้งสองฝ่ายมีช่องการติดต่อกรณีฉุกเฉินเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาที่เกิดขึ้นลุกลามจนเกิดความรุนแรง

ในช่วงท้าย ทั้งสองฝ่ายได้หารือเรื่องการเปิดการเดินเรือตามแนวชายฝั่ง (coastal shipping)ไทย–กัมพูชา–เวียดนาม  อันจะเป็นการส่งเสริมการค้าขายระหว่างเรือและการท่องเที่ยวตามแนวชายฝั่งของทั้งสามประเทศ

แหล่งที่มา: bangkokbiznews.com

Leave A Response