home

จีนตอบรับแนวคิดมาเลเซีย พัฒนาความเชื่อมโยงข้ามพรมแดนทางบก

มกราคม 15, 2017
จีนตอบรับแนวคิดมาเลเซีย พัฒนาความเชื่อมโยงข้ามพรมแดนทางบก

จีนตอบรับแนวคิดของมาเลเซียในการร่วมพัฒนาความเชื่อมโยงข้ามพรมแดนทางบก โดยในขั้นแรกจะเน้นไปที่การพัฒนาการบริการรถไฟให้ดีขึ้น

ดร.อาหมัด ซาฮิด ฮามิดี รองนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเปิดเผยว่า มาเลเซียได้หารือกับจีนเกี่ยวกับแนวคิดดังกล่าวมาแล้วหลายครั้ง โดยจีนพร้อมสนับสนุนทางการเงินและช่วยผลักดันหลักการต่างๆ เพื่อให้โครงการพัฒนาความเชื่อมโยงของมาเลเซียเกิดขึ้นได้จริง

ดร.อาหมัดยังกล่าวด้วยว่า ในปัจจุบัน ประเทศต่างๆ มีความพยายามในการสร้างเส้นทางรถไฟฟ้าเชื่อมโยงข้ามพรมแดนมากขึ้น ทั้งมาเลเซีย-สิงคโปร์ มาเลเซีย-ไทย ไทย-จีน ฯลฯ ดังนั้น การพัฒนาความเชื่อมโยงข้ามพรมแดนของมาเลเซียจึงต้องอาศัยความร่วมมือกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคด้วย

แหล่งที่มา: themalaymailonline.com

 

Leave A Response