home

SSC ASEAN Focus Vol.13/60 การต่อต้านการแพร่กระจายของแนวคิดนิยมความรุนแรง

มกราคม 17, 2017
SSC ASEAN Focus Vol.13/60 การต่อต้านการแพร่กระจายของแนวคิดนิยมความรุนแรง

SSC ASEAN Focus Vol.13/60 การต่อต้านการแพร่กระจายของแนวคิดนิยมความรุนแรง

ปัจจุบันโลกกำลังเผชิญกับวิกฤตการณ์อันมีที่มาจากแนวคิดนิยมความรุนแรง หรือแนวคิดแบบสุดโต่ง (Extremism) เพิ่มมากขึ้น ดังกรณีการลอบสังหารเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำกรุงอันคาร่า ประเทศตุรกี และกรณีผู้ลี้ภัยชาวตูนีเซียได้ขับรถบรรทุกพุ่งชนผู้คนในตลาดคริสต์มาสในกรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี ทำให้มีผู้เสียชีวิต 12 คน และบาดเจ็บราว 48 คน เมื่อ 19 ธ.ค. 2559 ที่ผ่านมา เช่นเดียวกับอาเซียนที่เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงบ่อยครั้งมากขึ้น จากปัญหาในเรื่องศาสนา ชาติพันธุ์ และการก่อการร้าย ทำให้สังคมโลกจะต้องร่วมมือกันกำจัดเงื่อนไขที่เป็นบ่อเกิดของแนวคิดนิยมความรุนแรง หรือแนวคิดแบบสุดโต่ง เพื่อไม่ให้แนวคิดนี้แพร่กระจายไปในวงกว้าง และนำไปสู่การสร้างความเสียหายในที่สุด

เอกสารจัดทำโดย ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่

Leave A Response