home

บริษัทตัวแทนฯ สิงคโปร์ วางแผนเพิ่มการนำเข้าแม่บ้านชาวกัมพูชา

มกราคม 18, 2017
บริษัทตัวแทนฯ สิงคโปร์ วางแผนเพิ่มการนำเข้าแม่บ้านชาวกัมพูชา

บริษัทตัวแทนจัดหาแม่บ้านของสิงคโปร์วางแผนจัดหาแม่บ้านกัมพูชาเพิ่ม ขณะที่ผู้ดูแลสมาคมการจัดหางาน มองว่า ลูกจ้างแม่บ้านกัมพูชากำลังประสบปัญหาด้านภาษา

นางสาวเค จายาเปรมา (K. Jayaprema) ผู้ดูแลสมาคมการจัดหางานของสิงคโปร์กว่า 340 แห่ง เปิดเผยว่า บริษัทตัวแทนจัดหาแม่บ้านของสิงคโปร์วางแผนจัดหาแม่บ้านชาวกัมพูชาเพิ่มเป็นจำนวน 1,000 – 1,200 คน เพื่อสนองความต้องการของตลาดแรงงานลูกจ้างแม่บ้านในอนาคต

นอกจากนี้ นางสาวจายาเปรมายังกล่าวเพิ่มเติมว่า ลูกจ้างแม่บ้านชาวกัมพูชาส่วนใหญ่ประสบปัญหาด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ดังนั้น ภารกิจหนึ่งที่บริษัทตัวแทนจัดหาแม่บ้านจำต้องให้ความสนใจคือ การเปิดอบรมภาษาอังกฤษให้แก่ผู้สมัครงานเข้าเป็นลูกจ้างแม่บ้าน

แหล่งที่มา: straitstimes.com

Leave A Response