home

ลาว (16-31 ม.ค. 59)

มกราคม 23, 2017
ลาว (16-31 ม.ค. 59)

ลาวมุ่งส่งออกพลังงานไฟฟ้าไปยังมาเลเซียให้ได้ภายในปีนี้

SGP

รัฐบาลลาววางนโยบายเพิ่มการส่งออกพลังงานไฟฟ้า 100 เมกะวัตต์ ไปยังมาเลเซีย ให้ได้ภายใน พ.ศ. 2560

นายดาววง พอนแก้ว (DaovongPhonekeo) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและเหมืองแร่ของลาวเปิดเผยว่า รัฐบาลลาวมีนโยบายส่งออกพลังงานไฟฟ้า 100 เมกะวัตต์ให้แก่มาเลเซีย ผ่านระบบโครงข่ายส่งต่อไฟฟ้าของไทย พร้อมวางแผนหารือร่วมกับรัฐบาลไทยและมาเลเซียในเดือนมีนาคมนี้

ปัจจุบัน รัฐบาลลาวส่งออกกระแสไฟฟ้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้แก่ ไทย เวียดนาม และกัมพูชา และอยู่ในช่วงวางแนวทางส่งออกไฟฟ้าไปยังสิงคโปร์ผ่านระบบโครงข่ายส่งต่อไฟฟ้าของไทยและมาเลเซียให้ได้ภายใน พ.ศ. 2563

ทั้งนี้ รัฐบาลลาวได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกับประเทศที่เกี่ยวข้องภายใต้โครงการบูรณาการลาว-ไทย-มาเลเซีย-สิงคโปร์ (Laos, Thailand, Malaysia and Singapore Power Integration Project: LTMS-PIP) เพื่อก้าวสู่การเจรจาการค้าด้านพลังงานระดับภูมิภาคในอนาคต

แหล่งที่มา: nationmultimedia.com

Leave A Response