home

ชาวเวียดนามเป็นแรงงานต่างชาติในญี่ปุ่นมากอันดับสอง

กุมภาพันธ์ 7, 2017
ชาวเวียดนามเป็นแรงงานต่างชาติในญี่ปุ่นมากอันดับสอง

แรงงานเวียดนามย้ายถิ่นไปทำงานในญี่ปุ่นเป็นจำนวนมาก ผลสำรวจของกระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการของญี่ปุ่นพบว่า แรงงานเวียดนามมีจำนวนมาเป็นอันดับสอง รองจากแรงงานชาวจีน

ผลสำรวจในปี 2559 แสดงให้เห็นว่า ร้อยละ 30 ของแรงงานชาวต่างชาติในญี่ปุ่นเป็นแรงงานชาวจีน จำนวนมากกว่า 1 ล้านคน ขณะที่เวียดนามนั้นตามติดมาเป็นอันดับสอง โดยมีจำนวนแรงงานร้อยละ 16 เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 50 จากปี 2558

ในปี 2559 เป็นปีแรกที่ญี่ปุ่นมีแรงงานต่างชาติเกินกว่า 1 ล้านคน  โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จากปีก่อนหน้า และเกือบร้อยละ 20 ของแรงงานต่างชาติเหล่านั้นทำงานในฐานะนักศึกษาฝึกงาน

นอกจากนี้ ปีแล้วยังเป็นปีที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นของแรงงานต่างชาติติดต่อกันเป็นปีที่ 4 โดยญี่ปุ่นยังคงต้องการแรงงานต่างชาติจากประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคต่อไป เพื่อชดเชยการขาดแคลนแรงงานในประเทศอันเป็นผลมาจากประชากรสูงอายุ

แหล่งที่มา: tuoitrenews.vn

Leave A Response