home

เวียดนามเปิดใช้ระบบ e-visa เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติ

กุมภาพันธ์ 7, 2017
เวียดนามเปิดใช้ระบบ e-visa เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติ

เวียดนามยกระดับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยออกมาตรการเปิดให้ประชาชน 40 ประเทศ สามารถขอวีซ่าแบบเข้าเมืองครั้งเดียวอยู่ได้ 30 วันได้ทางช่องทางออนไลน์ (e-visa) นับเป็นแผนการท่องเที่ยวเชิงรุก เพื่อผลักดันประเทศสู่เมืองท่องเที่ยวอันดับ 1 ของภูมิภาคอาเซียน ในปี 2573

มาตรการ e-visa เป็นโครงการทดลองระยะ 2 ปี เริ่มบังคับใช้วันที่ 1 กุมภาพันธ์นี้ จะเป็นส่วนหนึ่งของแผนดึงดูดชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มขึ้น

ก่อนหน้านี้ เวียดนามใช้กลยุทธ์ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยการยกเลิกวีซ่าให้กลุ่มประเทศอาเซียน และอนุญาตให้ประชาชน 13 ชาติ อยู่ในประเทศได้ 15 วัน โดยไม่ต้องขอวีซ่า ประกอบด้วยประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เยอรมนี สเปน อิตาลี รัสเซีย เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน โปแลนด์ และเบลารุส

ขณะที่มาตรการให้ขอวีซ่าทางเว็บไซต์หรือ e-visa  เป็นมาตรการช่วยให้ประชาชนในประเทศเป้าหมาย 40 ชาติ ซึ่งกระจายอยู่ทุกภูมิภาคทั่วโลก สามารถขอวีซ่าได้ง่ายขึ้น เพียงกรองข้อมูลส่วนตัว และจ่ายค่าธรรมเนียม จากนั้นก็รอคำยืนยันว่าจะได้รับอนุมัติหรือไม่ภายใน 3 วัน

เวียดนามตั้งเป้าเพิ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติจาก 10 ล้านคนในปี 2559 ไปที่ 11.5 ล้านคน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 ภายในปี 2560 และคาดว่าเวียดนามจะมีรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ 2 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ (7 แสนล้านบาท) เพิ่มขึ้นจาก 1.7  หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ (6.2 แสนล้านบาท)

แหล่งที่มา: lokwannee.com

Leave A Response