home

เวียดนาม (16-31 ม.ค. 60)

กุมภาพันธ์ 7, 2017
เวียดนาม (16-31 ม.ค. 60)

ประธานาธิบดีเวียดนามกระตุ้นพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างเด็กเวียดนามเป็นพลเมืองโลก

ttxvn_trandaiquang170204-1

ประธานาธิบดีเจิ่น ได กวาง กระตุ้นหน่วยงานด้านการศึกษาของประเทศให้เน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและฝึกฝนเด็กเวียดนามสู่การเป็น “พลเมืองโลก” (global citizens) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านสารสนเทศ นาโนเทคโนโลยี และโทรคมนาคมการสื่อสาร

ผู้นำเวียดนามกล่าวว่า เวียดนามต้องปฏิรูประบบการศึกษาเพิ่มประสิทธิภาพด้านความคิดสร้างสรรค์และทักษะในการคิดริเริ่มสิ่งใหม่ๆ

ผู้นำเวียดนามยังเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการปรับปรุงความสามารถของครูผู้สอนและการบริหารจัดการเจ้าหน้าที่เพื่อมาเสริมให้กับการปฏิรูปการศึกษาและฝึกอบรมอย่างครอบคลุม  รวมถึงจำเป็นที่จะต้องให้ความสนใจมากขึ้นกับการศึกษาและฝึกอบรมในพื้นที่ห่างไกลและยากจน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะเกิดประโยชน์กับชนกลุ่มน้อยของประเทศ

แหล่งที่มา: vietnamnews.vn

เวียดนามเปิดใช้ระบบ e-visa เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติ

630x355

เวียดนามยกระดับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยออกมาตรการเปิดให้ประชาชน 40 ประเทศ สามารถขอวีซ่าแบบเข้าเมืองครั้งเดียวอยู่ได้ 30 วันได้ทางช่องทางออนไลน์ (e-visa) นับเป็นแผนการท่องเที่ยวเชิงรุก เพื่อผลักดันประเทศสู่เมืองท่องเที่ยวอันดับ 1 ของภูมิภาคอาเซียน ในปี 2573

มาตรการ e-visa เป็นโครงการทดลองระยะ 2 ปี เริ่มบังคับใช้วันที่ 1 กุมภาพันธ์นี้ จะเป็นส่วนหนึ่งของแผนดึงดูดชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มขึ้น

ก่อนหน้านี้ เวียดนามใช้กลยุทธ์ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยการยกเลิกวีซ่าให้กลุ่มประเทศอาเซียน และอนุญาตให้ประชาชน 13 ชาติ อยู่ในประเทศได้ 15 วัน โดยไม่ต้องขอวีซ่า ประกอบด้วยประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เยอรมนี สเปน อิตาลี รัสเซีย เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน โปแลนด์ และเบลารุส

ขณะที่มาตรการให้ขอวีซ่าทางเว็บไซต์หรือ e-visa  เป็นมาตรการช่วยให้ประชาชนในประเทศเป้าหมาย 40 ชาติ ซึ่งกระจายอยู่ทุกภูมิภาคทั่วโลก สามารถขอวีซ่าได้ง่ายขึ้น เพียงกรองข้อมูลส่วนตัว และจ่ายค่าธรรมเนียม จากนั้นก็รอคำยืนยันว่าจะได้รับอนุมัติหรือไม่ภายใน 3 วัน

เวียดนามตั้งเป้าเพิ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติจาก 10 ล้านคนในปี 2559 ไปที่ 11.5 ล้านคน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 ภายในปี 2560 และคาดว่าเวียดนามจะมีรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ 2 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ (7 แสนล้านบาท) เพิ่มขึ้นจาก 1.7  หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ (6.2 แสนล้านบาท)

แหล่งที่มา: lokwannee.com

ชาวเวียดนามเป็นแรงงานต่างชาติในญี่ปุ่นมากอันดับสอง

wUi4eUoO

แรงงานเวียดนามย้ายถิ่นไปทำงานในญี่ปุ่นเป็นจำนวนมาก ผลสำรวจของกระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการของญี่ปุ่นพบว่า แรงงานเวียดนามมีจำนวนมาเป็นอันดับสอง รองจากแรงงานชาวจีน

ผลสำรวจในปี 2559 แสดงให้เห็นว่า ร้อยละ 30 ของแรงงานชาวต่างชาติในญี่ปุ่นเป็นแรงงานชาวจีน จำนวนมากกว่า 1 ล้านคน ขณะที่เวียดนามนั้นตามติดมาเป็นอันดับสอง โดยมีจำนวนแรงงานร้อยละ 16 เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 50 จากปี 2558

ในปี 2559 เป็นปีแรกที่ญี่ปุ่นมีแรงงานต่างชาติเกินกว่า 1 ล้านคน  โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จากปีก่อนหน้า และเกือบร้อยละ 20 ของแรงงานต่างชาติเหล่านั้นทำงานในฐานะนักศึกษาฝึกงาน

นอกจากนี้ ปีแล้วยังเป็นปีที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นของแรงงานต่างชาติติดต่อกันเป็นปีที่ 4 โดยญี่ปุ่นยังคงต้องการแรงงานต่างชาติจากประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคต่อไป เพื่อชดเชยการขาดแคลนแรงงานในประเทศอันเป็นผลมาจากประชากรสูงอายุ

แหล่งที่มา: tuoitrenews.vn

Leave A Response