home

อาเซียนหารือทูตรัฐที่ไม่ใช่สมาชิกอาเซียน

กุมภาพันธ์ 13, 2017
อาเซียนหารือทูตรัฐที่ไม่ใช่สมาชิกอาเซียน

คณะกรรมการผู้แทนถาวรประจำอาเซียน (CPR) หารือกับเอกอัครราชทูตรัฐที่ไม่ใช่สมาชิกอาเซียน (non-ASEAN ambassadors) ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 25 มกราคมที่ผ่านมา นับเป็นหนึ่งในความพยายามของอาเซียนในการสานสัมพันธ์กับประเทศนอกภูมิภาค

นางเอลิซาเบธ บูเอนซูเคโซ เอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ประจำอาเซียน ในฐานะประธาน CPR กล่าวย้ำถึงบทบาทของฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียน 2560 ในการผลักดันการบูรณาการประชาคมอาเซียนให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและส่งเสริมให้อาเซียนเป็นต้นแบบการบูรณาการระดับภูมิภาค

แหล่งที่มา: asean.org

Leave A Response