home

ผลการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนครั้งที่ 20 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ ประเทศสิงคโปร์

กุมภาพันธ์ 21, 2017
ผลการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนครั้งที่ 20 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ ประเทศสิงคโปร์

อาเซียนจัดการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนครั้งที่ 20 (20 M-ATM) เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 ณ ประเทศสิงคโปร์ และจัดฟอรัมการท่องเที่ยวอาเซียน ปี 2560 คู่ขนานไปด้วย (ASEAN Tourism Forum 2017: FAT) โดยมีรัฐมนตรีการค้าและอุตสาหกรรมของสิงคโปร์เป็นประธานการประชุม

ที่ประชุมรับทราบสรุปรายงานการท่องเที่ยวในอาเซียนเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งมีนักท่องเที่ยวจากต่างชาติเข้ามาในอาเซียน 116 ล้านคน มีอัตราส่วนเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 6.5 ที่ประชุมยังยินดีต่อการบรรลุผลของความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวของอาเซียนในปี 2559 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการท่องเที่ยวที่มีส่วนการจัดตั้งประชาคมอาเซียนผ่านความสำเร็จตามมาตราการในแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2558 นอกจากนี้ยังรับทราบผลความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียนปี 2559-2568

รัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนยังเน้นย้ำความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นจุดหมายปลายทางของการเดินทางท่องเที่ยวทางเรือ ซึ่งคาดว่าในปี 2578 จะมีความต้องการเดินทางท่องเที่ยวทางเรือกว่า 4.5 ล้านคน ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นด้วยในการออกแถลงการณ์ร่วมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวทางเรือเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานการท่องเที่ยว

ขณะที่ในปีนี้เป็นปีแห่งการครบรอบจัดตั้งอาเซียนครบ 50 ปี ที่ประชุมจึงเห็นด้วยให้ริเริ่มการณรงค์การเดินทางสู่อาเซียนฉลองครบรอบ 50 ปีทอง (Visit ASEAN@50 Golden Celebration) อันเป็นการแสดงถึงความพยายามของประเทศสมาชิกในการแสดงความหลากหลายของภูมิภาคอาเซียนและส่งเสริมจุดหมายปลายทางที่เป็นหนึ่งเดียวกัน ที่ประชุมยังให้เพิ่มแพคเกจการท่องเที่ยวในอาเซียนในการรณรงค์นี้ด้วย

ขณะที่ฟอรัมการท่องเที่ยวอาเซียน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-20 มกราคม ภายใต้หัวข้อ “สร้างการเดินทางท่องเที่ยวของเราด้วยกัน” (Shaping our Tourism Journey Together)

ในโอกาสเดียวกันนี้ อาเซียนยังจัดการประชุมรัฐมนตรีการท่องเที่ยวอาเซียน+3 (จีน ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้) ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 20 มกราคม ขนานไปกับการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวของอาเซียน โดยมีการหารือหลายประการเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา จีน ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้

แหล่งที่มา: asean.org

Leave A Response