home

บรูไน (16-28 ก.พ. 60)

มีนาคม 4, 2017
บรูไน (16-28 ก.พ. 60)

บรูไนเปิดอบรมผู้ประกอบการเกี่ยวกับขั้นตอนการนำเข้าและส่งออก

p19-1_20170302

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและการท่องเที่ยว (MPRT) ของบรูไน ได้จัดกิจกรรมสัญจรในเขตเทมบูรง (Temburong) เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและประชาชนตระหนักถึงขั้นตอนการส่งออกและนำเข้าสินค้าการเกษตร สินค้าโภคภัณฑ์ สินค้าประมงและผลิตภัณฑ์ป่าไม้  โดยมีเจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและการท่องเที่ยวเป็นผู้บรรยายสรุป

การบรรยายสรุปชี้ให้เห็นถึงขั้นตอนการขนส่งระหว่างเขตเทมบูรง และบรูไน-มัวรา (Brunei-Muara) ผ่านทางซาราวัก โดยมีเป้าหมายเพื่อลดการละเมิดกฎเกณฑ์การส่งออกและนำเข้าที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ โดยปริมาณการส่งออกและนำเข้าของสินค้าจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดโดยหน่วยงานภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและการท่องเที่ยวของบรูไน

แหล่งที่มา: borneobulletin.com.bn

บรูไนและเวียดนามวางแผนเพิ่มมูลค่าการค้า 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2568

20160829144212-vn-brunei

บรูไนและเวียดนามวางแผนการทำงานด้านพลังงานอย่างน้ำมันและผลิตภัณฑ์จากก๊าซ การผลิตอาหารและการส่งเสริมกิจกรรมการส่งออก-นำเข้าให้มีมูลค่าการค้าถึง 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2568

แถลงการณ์กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของเวียดนามระบุว่า บริษัทปิโตรเลียมแห่งชาติบรูไนซึ่งเป็นบริษัทดำเนินการโดยรัฐ และกลุ่มปิโตรเวียดนาม จะร่วมกันทำงานในด้านกระบวนการด้านน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ  โดยบรูไนเป็นประเทศที่ส่งออกน้ำมันมากสุดเป็นอันดับสามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นผู้ส่งออกก๊าซธรรมชาติเป็นอันดับสี่ของโลก

ทางเวียดนามได้สอบถามหารือบรูไนเกี่ยวกับการฝึกอบรมขั้นตอนการผลิตอาหารที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริโภคชาวมุสลิมในบรูไน โดยทั้งบรูไนและเวียดนามได้ตกลงในการเพิ่มมูลค่าการค้าและการลงทุนระหว่างกันให้มีเป้าหมายที่มูลค่า 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2568 ทั้งนี้ เมื่อปีที่แล้ว มูลค่าการค้าของทั้งสองประเทศก้าวกระโดดขึ้นมาที่ร้อยละ 32.6 ไปอยู่ที่มูลค่า 97.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากปี 2558

แหล่งที่มา: vnexpress.net

Leave A Response