home

อาเซียน-แคนาดากระชับความสัมพันธ์รอบด้าน

มีนาคม 8, 2017
อาเซียน-แคนาดากระชับความสัมพันธ์รอบด้าน

สำนักงานเลขาธิการอาเซียนจัดการประชุมคณะกรรมการร่วม (JCC) อาเซียน-แคนาดา ครั้งที่ 5 ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซียเมื่อวันที่ 6 มีนาคมที่ผ่านมา โดยผู้แทนทั้งสองฝ่ายยืนยันสานต่อความร่วมมือที่ดำเนินมาอย่างยาวนาน พร้อมขยายความร่วมมือในมิติอื่นๆ ให้มากขึ้น

นางเอลิซาเบธ บูเอนซูเคโซ ผู้แทนถาวรฟิลิปปินส์ประจำอาเซียนในฐานะผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-แคนาดา กล่าวถึงโอกาสที่ความสัมพันธ์ระหว่างสองฝ่ายครบรอบ 40 ปีในปีนี้ โดยชี้ว่า อาเซียนและแคนาดาเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญต่อกัน ทั้งในด้านการเมืองความมั่นคงและเศรษฐกิจ

ขณะที่นางมารี-หลุยส์ ฮันนาน (Marie-Louise Hannan) เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำอาเซียนคนแรก ยืนยันว่าแคนาดาจะร่วมมือกับอาเซียนในมิติที่ทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์

นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้ร่วมหารือกันในประเด็นต่างๆ อาทิ การต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้าย การพัฒนานวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ ความเท่าเทียมทางเพศและสิทธิสตรี เป็นต้น

แหล่งที่มา: asean.org

Leave A Response