home

สิงคโปร์หารือเมียนมา หาแนวทางหนุนการพัฒนาเมียนมา

มีนาคม 15, 2017
สิงคโปร์หารือเมียนมา หาแนวทางหนุนการพัฒนาเมียนมา

รัฐบาลสิงคโปร์ ส่งต่อสถาบันการอบรมวิชาชีพสิงคโปร์–เมียนมา พร้อมหารือถึงแนวทางในการสนับสนุนการพัฒนาแก่เมียนมา

นายโก๊ะ จ๊ก ตง (Goh Chok Tong) อดีตนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์ เป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อส่งมอบสถาบันการอบรมวิชาชีพสิงคโปร์ – เมียนมา (Singapore-Myanmar Vocational Training Institute: SMVTI) ให้อยู่ภายใต้การดูแลของเมียนมา

สถาบันแห่งนี้มีรูปแบบคล้ายกับสถาบันการศึกษาด้านเทคนิคของสิงคโปร์ (Singapore’s Institute of Technical Education) โดยเปิดอบรมในสาขาการบริการและการท่องเที่ยว ความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์ และการบริการด้านวิศวกรรมให้แก่ชาวเมียนมา เพื่อให้ผู้ที่เข้าอบรมในสถาบันนี้สามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้

นอกจากนี้ นายโก๊ะ จ๊ก ตง และพลเอกอาวุโสมีน ออง ไลง์ (Min Aung Hlaing) ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองทัพเมียนมา ร่วมกันหารือถึงแนวทางในการพัฒนาประเทศเมียนมา โดยให้ความสนใจว่า สิงคโปร์จะสามารถสนับสนุนการพัฒนาของเมียนมาได้อย่างไร

สิงคโปร์เป็นประเทศที่เข้ามาลงทุนในเมียนมาด้านการท่องเที่ยวและบริการ อสังหาริมทรัพย์ และสาธารณูปโภคมากที่สุดเป็นอันดับ 2 รองจากจีน

แหล่งที่มา: straitstimes.com

Leave A Response