home

สิงคโปร์ (1-15 มี.ค. 60)

มีนาคม 16, 2017
สิงคโปร์ (1-15 มี.ค. 60)

สิงคโปร์ตั้งหน่วยงานใหม่กระชับความมั่นคงไซเบอร์

singaporecyber

สิงคโปร์ประกาศตั้งองค์กรป้องกันทางไซเบอร์ (Defence Cyber Organisation) เพื่อส่งเสริมความมั่นคงทางไซเบอร์ และเพิ่มศักยภาพในการรับมือกับการโจมตีทางออนไลน์ทุกรูปแบบ พร้อมตั้งกองกำลังคุ้มครองไซเบอร์ (cyber defenders) เพื่อเป็นแนวหน้าในการรับมือกับภัยคุกคามต่างๆ

การก่อตั้งหน่วยงานแห่งใหม่เกิดขึ้นหลังจากกระทรวงกลาโหมสิงคโปร์เปิดเผยว่า ข้อมูลส่วนตัวของนายทหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงฯ จำนวน 850 คนถูกขโมย ทำให้ต้องมีมาตรการรับมือในเบื้องต้นอย่างเร่งด่วน

นายอึ๊ง เอ็ง เฮน (Ng Eng Hen) รัฐมนตรีกลาโหมสิงคโปร์กล่าวว่า กองทัพในปัจจุบันจำเป็นต้องรับมือกับภัยคุกคามที่หลากหลายมากขึ้น และเป็นไปไม่ได้ที่จะละเลยความสำคัญของแนวรบด้านไซเบอร์

องค์กรป้องกันทางไซเบอร์ (DCO) จะทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ โดยเฉพาะศูนย์ปฏิบัติการป้องกันทางไซเบอร์ (Cyber Defence Operations Hub) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รวบรวมเจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงไซเบอร์ไว้ในที่เดียว

แหล่งที่มา: straitstimes.com

สิงคโปร์ประกาศมาตรการใหม่ ยกระดับความสามารถการแข่งขันธุรกิจเดินเรือและต่อเรือ

singapore-s-economy-rose-1-1-year-on-year-in-523101

การท่าเรือสิงคโปร์ (Maritime and Port Authority) ประกาศมาตรการใหม่เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจเดินเรือและต่อเรือของประเทศ ตั้งเป้าให้เป็นศูนย์กลางท่าเรืออัจฉริยะ (smart port)

มาตรการดังกล่าว ได้แก่ การตั้ง Living Lab เพื่อช่วยให้ภาคธุรกิจเดินเรือและต่อเรือได้พัฒนาและนำร่องนวัตกรรมใหม่ๆ ในสภาพแวดล้อมการทำงานจริง โดยจะมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มพูนศักยภาพของระบบอัจฉริยะ (intelligent systems) การวิเคราะห์ข้อมูล (data analytics) วิทยาการหุ่นยนต์ (robotics) รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านเดินเรือและต่อเรืออัจฉริยะ

ตัวอย่างเช่น การพัฒนาระบบข้อมูลทางทะเลเพื่อช่วยพยากรณ์สภาพการเดินทางและโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงการสร้างระบบติดตามการเดินทางของเรือขนส่งสินค้า เป็นต้น

นอกจากนี้ การท่าเรือสิงคโปร์ยังวางแผนทำงานร่วมกับสถาบันวิจัยทางทะเลของสิงคโปร์ (Singapore Maritime Institute) เพื่อก่อตั้งศูนย์วิจัยทางทะเลเพื่อความเป็นเลิศภายในสถาบันการศึกษา 3 แห่งภายใน 5 ปีข้างหน้า

ศูนย์วิจัยแห่งแรก ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างการท่าเรือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (NYU) จะมุ่งเน้นการวิจัยด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมทางทะเล ขณะที่ศูนย์วิจัยอีก 2 แห่งจะเน้นการวิจัยด้านการจัดระบบท่าเรือและความปลอดภัยทางทะเล

แหล่งที่มา: channelnewsasia.com

Leave A Response