home

บรูไน (1-15 มี.ค. 60)

มีนาคม 19, 2017
บรูไน (1-15 มี.ค. 60)

กษัตริย์ซัลมานแห่งซาอุดิอาระเบียเสด็จฯ เยือนบรูไนเพื่อกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือทวิภาคี

KEBAWAH DYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan mengadakan Majlis Perjumpaan Dua Hala dengan Kebawah DYMM Raja Salman bin Abdulaziz Al-Saud berlangsung di Cheradi Ratna Kenchana, Istana Nurul Iman.

กษัตริย์ซัลมาน บิน อับดุลอาซิซแห่งซาอุดิอาระเบียได้เสด็จฯ เยือนบรูไน เมื่อวันที่ 5 มีนาคม ที่ผ่านมา โดยสมเด็จพระราชาธิบดีฮัซซานัล โบลเกียห์ สุลต่านแห่งบรูไนทรงให้การต้อนรับ ซึ่งเป็นครั้งแรกที่กษัตริย์ซัลมานได้เสด็จฯ เยือนบรูไนอย่างเป็นทางการ

การเสด็จฯ เยือนบรูไนในครั้งนี้มีนัยสำคัญและมีความสำทางในทางประวัติศาสตร์ในความเป็นพี่น้องและความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ดีตลอดจนความร่วมมือทวิภาคีต่อกัน

ผู้นำทั้งสองได้เน้นย้ำว่า การเยือนระดับรัฐครั้งนี้ยังเกิดขึ้นพร้อมกับการครบรอบ 30 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างบรูไนดารุสซาลามกับซาอุดิอาระเบีย

ผู้นำทั้งสองประเทศได้เจรจาหารือโดยเน้นไปที่การเสริมสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคีของสองประเทศและการขยายขอบเขตความร่วมมือในทุกด้านโดยเฉพาะความร่วมมือทางการค้า และการลงทุน รวมไปถึงการสำรวจโอกาสการลงทุนร่วมกันของสองประเทศ  นอกจากนี้ ผู้นำทั้งสองยังเห็นด้วยในการเปิดใช้ข้อตกลงความร่วมมือทั่วไป (General Agreement of Cooperation) ที่ได้ลงนามไปแล้ว ซึ่งมีขอบเขตครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ การลงทุน  เทคโนโลยี การศึกษา  วัฒนธรรม เยาวชนและกีฬา

ผู้นำทั้งสองได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการสร้างเสริมการร่วมมือกันและความร่วมมือในด้านความมั่นคง การทหาร ความสัมพันธ์ด้านอิสลามของสองประเทศ โดยเป็นผลลัพธ์สำคัญมาจากการประชุมคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจร่วมซาอุดี-บรูไน (Joint Saudi-Bruneian Economic Committee) ซึ่งได้มีการหารือไปล่าสุดเมื่อปลายปีที่แล้ว

การเดินทางเยือนบรูไนของกษัตริย์ซัลมานแห่งซาอุดิอาระเบียถือเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางเยือนประเทศแถบเอเชีย 7 ประเทศได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไนดารุสสลาม ญี่ปุ่น จีน มัลดีฟ และจอร์แดน โดยมีข่าวฮือฮาก่อนหน้านั้นที่คณะเดินทางนี้ขนสัมภาระหนักเกือบ 500 ตัน และคณะเดินทางอีกกว่า 1,500 คน

แหล่งที่มา: borneobulletin.com.bn

บรูไนปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560-2561 จากเหตุรายได้น้ำมันลดลง

LegCo-Building-3

อับดุล ราห์มัน บิน ฮาญิ อิบราฮิม (Abdul Rahman bin Haji Ibrahim) รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการคลังคนที่สอง ได้เสนองบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560-2561 จำนวน 5.3 พันล้านดอลลาร์บรูไนต่อรัฐสภา

ข้อเสนองบประมาณรายจ่ายดังกล่าวมีมูลค่าลดลงจากงบประมาณปี 2558-2559 ราว 1 พันล้านดอลลาร์บรูไน หลังจากที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกดิ่งลง และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของบูรไนที่ต้องพึ่งพาการส่งออกพลังงาน

ขณะที่รัฐบาลคาดว่าจะมีรายได้สำหรับปี 2560-2561 จำนวน 3.45 พันล้านดอลลาร์บรูไน โดยเป็นรายได้จากภาคพลังงาน 2.509 พันล้านดอลลาร์บูรไน ขณะที่รายได้นอกภาคพลังงานอยู่ที่ 941.33 ล้านดอลลาร์บรูไน คิดเป็นร้อยละ 27.3 ของรายได้ทั้งหมด

ทั้งนี้ รัฐบาลขาดดุลงบประมาณ 1.85 พันล้านดอลลาร์บูรไนในปีงบประมาณใหม่ แต่ก็จะลดลงจากระดับ 3.80 พันล้านดอลลาร์บูรไนที่คาดไว้ในปีที่แล้ว

แหล่งที่มา: borneobulletin.com.bn และ bangkokbiznews.com

Leave A Response