home

อาเซียนกระชับสัมพันธ์นิวซีแลนด์

มีนาคม 24, 2017
อาเซียนกระชับสัมพันธ์นิวซีแลนด์

อาเซียนร่วมกับนิวซีแลนด์จัดการประชุมทวิภาคีครั้งที่ 24 (ASEAN-New Zealand Dialogue) ณ ประเทศนิวซีแลนด์ เมื่อวันที่ 22 มีนาคมที่ผ่านมา

ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับการพัฒนาความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างกัน รวมทั้งเน้นย้ำบทบาทสำคัญของเจ้าหน้าที่อาวุโสในการสร้างความร่วมมือที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในอนาคต

ที่ประชุมยังแสดงความพึงพอใจต่อการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการอาเซียน-นิวซีแลนด์ (2559-2563) อันเป็นกรอบความร่วมมือหลักที่ให้ความสำคัญกับการสร้างประชาคมและการบูรณาการของอาเซียน

ที่ประชุมยังกล่าวถึงความสำคัญของข้อตกลงทวิภาคีอาเซียน-นิวซีแลนด์ และสนับสนุนการหาข้อสรุปให้กับความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) โดยเร็วและเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายมากที่สุด

แหล่งที่มา: asean.org

 

Leave A Response