home

เมียนมา (1-15 มี.ค. 60)

เมษายน 1, 2017
เมียนมา (1-15 มี.ค. 60)

สิงคโปร์หารือเมียนมา หาแนวทางหนุนการพัฒนาเมียนมา

ST_20170316_HYGOH15_3008274

รัฐบาลสิงคโปร์ ส่งต่อสถาบันการอบรมวิชาชีพสิงคโปร์–เมียนมา พร้อมหารือถึงแนวทางในการสนับสนุนการพัฒนาแก่เมียนมา

นายโก๊ะ จ๊ก ตง (Goh Chok Tong) อดีตนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์ เป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อส่งมอบสถาบันการอบรมวิชาชีพสิงคโปร์ – เมียนมา (Singapore-Myanmar Vocational Training Institute: SMVTI) ให้อยู่ภายใต้การดูแลของเมียนมา

สถาบันแห่งนี้มีรูปแบบคล้ายกับสถาบันการศึกษาด้านเทคนิคของสิงคโปร์ (Singapore’s Institute of Technical Education) โดยเปิดอบรมในสาขาการบริการและการท่องเที่ยว ความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์ และการบริการด้านวิศวกรรมให้แก่ชาวเมียนมา เพื่อให้ผู้ที่เข้าอบรมในสถาบันนี้สามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้

นอกจากนี้ นายโก๊ะ จ๊ก ตง และพลเอกอาวุโสมีน ออง ไลง์ (Min Aung Hlaing) ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองทัพเมียนมา ร่วมกันหารือถึงแนวทางในการพัฒนาประเทศเมียนมา โดยให้ความสนใจว่า สิงคโปร์จะสามารถสนับสนุนการพัฒนาของเมียนมาได้อย่างไร

สิงคโปร์เป็นประเทศที่เข้ามาลงทุนในเมียนมาด้านการท่องเที่ยวและบริการ อสังหาริมทรัพย์ และสาธารณูปโภคมากที่สุดเป็นอันดับ 2 รองจากจีน

แหล่งที่มา: straitstimes.com

 

UN เผยหวังขับไล่โรฮีนจาทั้งหมดออกจากประเทศ

f60cd78e1671450e9ffd2aa6350b0b92_18

เจ้าหน้าที่ระดับสูงแห่งสหประชาชาติตั้งข้อสังเกตว่า กองทัพเมียนมามุ่งหวังที่จะขับไล่ชาวโรฮีนจาทั้งหมดออกจากประเทศ ขณะที เอกอัครราชฑูตแห่งสหประชาติของเมียนมา มองว่าเป็นความเข้าใจจากฝ่ายเดียว

นางยังฮี ลี (Yanghee Lee) ทูตพิเศษฝ่ายสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ตั้งข้อสังเกตว่า กองทัพเมียนมามุ่งหวังที่จะขับไล่ชาวโรฮีนจาทั้งหมดออกจากประเทศ ด้วยการเข้าปราบปรามชาวโรฮีนจาที่อาศัยอยู่ในรัฐยะไข่ของเมียนมาอย่างรุนแรง นับตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่ผ่านมา

ด้านเอกอัครราชฑูตแห่งสหประชาติของเมียนมา ณ กรุงเจนีวา กล่าวว่า ข้อกล่าวหาดังกล่าวอาจจะไม่ได้รับการยอมรับ เนื่องจากเป็นความเข้าใจจากฝ่ายเดียว อีกทั้งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในรัฐยะไข่ค่อนข้างมีความซับซ้อน ต้องอาศัยการทำความเข้าใจที่ดีจากประชาคมโลก

แหล่งที่มา: aljazeera.com

Leave A Response