home

อาเซียนกระชับความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับสหรัฐฯ

เมษายน 11, 2017
อาเซียนกระชับความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับสหรัฐฯ

อาเซียนกระชับความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับสหรัฐฯ ผ่านการประชุมคณะกรรมการความร่วมมืออาเซียน-สหรัฐฯ (ASEAN-U.S. Joint Cooperation Committee) ครั้งที่ 8 ณ สำนักงานเลขาธิการอาเซียน กรุงจาการ์ตา

การประชุมครั้งนี้เป็นกลไกสำคัญในการประสานความร่วมมือระหว่างทั้งสองฝ่าย โดยที่ประชุมยืนยันจะสานความร่วมมือใน 5 ประเด็นหลัก ได้แก่ ความท้าทายข้ามชาติ ความร่วมมือทางทะเล การบูรณาการทางเศรษฐกิจ การสร้างความสัมพันธ์กับผู้นำรุ่นใหม่ และการสร้างโอกาสให้ผู้หญิง

ทั้งสองฝ่ายเน้นย้ำแนวโน้มความสัมพันธ์ทวิภาคีที่กำลังก้าวหน้าขึ้น พร้อมหารือเกี่ยวกับการขยายความร่วมมือในด้านต่างๆ เพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทวิภาคีครบ 40 ปีในปีนี้

แหล่งที่มา: asean.org

Leave A Response