home

อาเซียนและกลุ่มพันธมิตรแปซิฟิกกระชับความร่วมมือให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

พฤษภาคม 9, 2017
อาเซียนและกลุ่มพันธมิตรแปซิฟิกกระชับความร่วมมือให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

อาเซียนและกลุ่มพันธมิตรแปซิฟิก (Pacific Alliance) เน้นย้ำความมุ่งมั่นในการกระชับความร่วมมือระหว่างสององค์กรทางภูมิภาคในระหว่างการประชุมซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ระหว่างคณะกรรมาธิการผู้แทนถาวรของอาเซียน (Committee of Permanent Representatives to ASEAN) และคณะผู้แทนด้านความสัมพันธ์กับภายนอกของกลุ่มพันธมิตรแปซิฟิก ณ สำนักเลขาธิการอาเซียน เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคมที่ผ่านมา

ทั้งสองฝ่ายได้เน้นย้ำความสำคัญของการมีส่วนร่วมอย่างลึกซึ้งผ่านการดำเนินงานตามกรอบความร่วมมืออาเซียน-พันธมิตรแปซฟิก (ASEAN-Pacific Alliance Framework for Cooperation) ซึ่งมีการรับรองในระหว่างการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนและพันธมิตรแปซิฟิกครั้งที่ 3 ที่นิวยอร์ก เมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้ว กรอบความร่วมมือดังกล่าวเน้นความร่วมมือใน 4 ด้านที่สำคัญ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษาและความสัมพันธ์ระดับประชาชนกับประชาชน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

แหล่งที่มา asean.org

Leave A Response