home

ลาวหวังก้าวสู่การเป็นแหล่งผลิตพลังงานแห่งอาเซียน

พฤษภาคม 10, 2017
ลาวหวังก้าวสู่การเป็นแหล่งผลิตพลังงานแห่งอาเซียน

ADB คาดว่า เศรษฐกิจลาวจะขยายตัวขึ้น ปัจจัยหนึ่งมาจากความต้องการก้าวเข้าสู่การเป็นแหล่งพลังงานแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) เปิดเผยว่า เศรษฐกิจลาวจะขยายตัวขึ้น โดยมีปัจจัยสำคัญมากจากอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำ และเหมืองแร่ อันเป็นผลมาจากความพยายามของลาว ที่ต้องการก้าวเข้าสู่การเป็นแหล่งพลังงานแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (battery of South East Asia)

นอกจากนี้ รัฐบาลลาวได้รับเงินทุนสนับสนุนสำหรับใช้ในการขยายโครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศ เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจจากประเทศจีน รองลงมาเป็นเงินลงทุนจากประเทศไทย เวียดนาม และมาเลเซีย

ศาสตราจารย์มาติน ซาร์ท-ฟอก (Martin Stuart-Fox) ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย กล่าวว่า รัฐบาลลาวควรกระชับความสัมพันธ์ทางการทูตร่วมกับจีนและเวียดนาม เนื่องจากการทหารของเวียดนามค่อนข้างมีอิทธิพลต่อลาว ขณะที่ เงินทุนจากจีนที่สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศก็มีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจของลาว

แหล่งที่มา: voanews.com

Leave A Response