home

เวียดนาม (1 – 15 พ.ค. 60)

พฤษภาคม 17, 2017
เวียดนาม (1 – 15 พ.ค. 60)

เวียดนามและสหภาพยุโรปบรรลุผลการเจรจาภายใต้ข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจด้านป่าไม้

20170512100625-1

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคมที่ผ่านมา เวียดนามและสหภาพยุโรปหรือ EU สรุปผลการเจรจาที่ยืดเยื้อมากว่า 6 ปีของข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (negotiations for a voluntary partnership agreement : VPA) ด้านการบังคับใช้กฎหมาย การพัฒนาธรรมาภิบาลและการค้าเกี่ยวกับป่าไม้

ข้อตกลงดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ป่าไม้สำหรับส่งไปตลาดสหภาพยุโรปจากประเทศคู่ค้าได้ปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศนั้นๆ ตลอดจนคาดหมายว่าจะมีการปรับปรุงการบริหารจัดการป่าไม้ ป้องกันการลักลอบตัดไม้ผิดกฎหมาย ตลอดจนส่งเสริมการค้าผลิตภัณฑ์ป่าไม้ของเวียดนามและสหภาพยุโรป

ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรกรรมและการพัฒนาชนบทของเวียดนามและผู้อำนวยการด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของโลก ของคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปด้านสิ่งแวดล้อมได้เริ่มต้นตรวจพิจารณาเนื้อหาของข้อตกลงก่อนที่จะมีการแปลเป็นภาษาเวียดนามและภาษาทางการของสหภาพยุโรป

ทั้งสองฝ่ายได้มีข้อตกลงเกี่ยวกับปัจจัยที่สำคัญอันจำเป็นต่อการเตรียมความพร้อมสำหรับการนำข้อตกลงไปสู่การปฏิบัติ โดยประกอบด้วยการปฏิรูปด้านกฎหมาย การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และการปรับปรุงด้านธรรมาภิบาลป่าไม้ รวมถึงกรอบการกำกับดูแล ติดตามและประเมินผลการนำข้อตกลงไปปฏิบัติรวมถึงผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

แหล่งที่มา vietnamnet.vn

ญี่ปุ่นจะช่วยเหลือเวียดนามพัฒนาภาคพลังงานและเมือง

n-vietnam-a-20170509-870x724

นายฟุมิโอะ คิชิดะ (Fumio Kishida) รัฐมนตรีต่างประเทศของญี่ปุ่นและนายฝาม บินห์ มินห์ (Pham Binh Minh) รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีการต่างประเทศของเวียดนาม กล่าวว่า ทั้งสองประเทศจะร่วมกันพัฒนาโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะการพัฒนาภาคพลังงานและการพัฒนาเมือง

ทั้งสองฝ่ายได้พบกันที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เพื่อหารือเกี่ยวกับการส่งเสริมการค้าเสรี รวมถึงข้อตกลงการค้าเสรีภายใต้TPP ที่ทั้งเวียดนามและญี่ปุ่นร่วมเป็นสมาชิก โดยโอกาสในอนาคตของข้อตกลงการค้าของประเทศแปซิฟิกดังกล่าวนั้นได้ถูกกำหนดให้เป็นประเด็นหนึ่งในการหารือของที่ประชุมเอเปก ซึ่งเวียดนามจะเป็นเจ้าภาพในเดือนพฤศจิกายนปีนี้  หลังจากที่สหรัฐภายใต้ประธานาธิบดีโดนัลป์ ทรัมป์ได้ประกาศถอนตัวออก หลังจากที่เข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนมกราคม

ทั้งสองฝ่ายตกลงให้มีการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมด้านการลงทุนในเวียดนาม เพื่อให้มีการลงทุนเพิ่มขึ้นโดยบริษัทญี่ปุ่นและพัฒนาอุตสาหกรรมในเวียดนาม ทั้งนี้ เวียดนามและญี่ปุ่นจะเสริมสร้างความร่วมมือทางการเมืองให้เข้มแข็งขึ้นผ่านการประชุมกันบ่อยครั้งขึ้นในระดับผู้นำตลอดจนการแสวงหาความร่วมมือการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ

แหล่งที่มา japantimes.co.jp

การเจรจาประเด็นพิพาทในทะเลจีนใต้ระหว่างผู้นำเวียดนามและจีนเป็นไปอย่างราบรื่น

ดาวน์โหลด

ผู้นำเวียดนามและผู้นำจีนเจรจาในประเด็นข้อพิพาททะเลจีนใต้เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคมที่ผ่านมากันอย่างชื่นมื่น ในโอกาสที่ประธานาธิบดีเจิ่น ได กวางเดินทางเยือนจีนเป็นครั้งแรกในฐานะผู้นำของเวียดนาม

หลังพิธีต้อนรับเสร็จสิ้นลง ประธานาธิบดีสี จิ้น ผิง ของจีน และประธานาธิบดีเจิ่น ได กวาง หารือกัน ณ มหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่ง โดยประเด็นข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ถูกยกขึ้นมาหารือด้วย ซึ่งการเจรจาเป็นไปในทางบวก ผู้นำทั้งสองเห็นพ้องในการปฏิบัติตามมติในการรักษาความมั่นคงของสถานการณ์ และผลักดันให้มีการเจรจากันอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการสำรวจทรัพยากรร่วมกันในพื้นที่อ่อนไหวน้อย เช่น อ่าวตังเกี๋ย ผลักดันกลไกการเจรจาปัญหาทางทะเลเพื่อให้เกิดความคือหน้าที่เป็นรูปธรรม มุ่งสู่การร่วมกับอาเซียนจัดทำ CoC โดยเร็ว

นอกจากนั้น ยังหารือกันถึงความร่วมมือในด้านต่างๆ ธำรงการเยือนระดับสูง ปฏิบัติแผนความร่วมมือระหว่างสองพรรคช่วงปี2016-2020ให้มีประสิทธิภาพ ผลักดันการพบปะสังสรรค์ระดับประชาชน ส่งเสริมให้สถานประกอบการสองประเทศแลกเปลี่ยนทางการค้า เกี่ยวกับปัญหาทางทะเล และเมื่อเสร็จสิ้นการเจรจา ผู้นำทั้งสองประเทศได้เป็นสักขีพยานการลงนามเอกสารความร่วมมือที่สำคัญระหว่างสองประเทศ

แหล่งที่มา reuters.com และ vovworld.vn

 

Leave A Response