home

ฟิลิปปินส์ (1 – 15 พ.ค. 60)

พฤษภาคม 19, 2017
ฟิลิปปินส์ (1 – 15 พ.ค. 60)

ดูแตร์เตประกาศจะทำให้ฟิลิปปินส์มีเสถียรภาพใน 3 ปี

UN

ประธานาธิบดีโรดริโก ดูแตร์เตขอเวลา 3 ปีเพื่อทำให้ประเทศมีเสถียรภาพและปรับปรุงแก้ไขชีวิตความเป็นอยู่ของชาวฟิลิปปินส์ให้ดีขึ้น

ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ได้ให้สัมภาษณ์ว่า เขาขอเวลา 3 ปี และจะสามารถสร้างเสถียรภาพให้กับประเทศ  เมื่อถึงเวลานั้นชาวฟิลิปปินส์จะมาถึงช่วงใหม่ในชีวิตของทุกๆ คน

ประธานาธิบดีระบุว่าเขาจะทำตามสัญญาตามที่ได้หาเสียงไว้  สัญญาว่าจะปรับปรุงชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น สร้างความมั่นใจว่าการบริหารงานของรัฐบาลเขาจะเพิ่มความพยายามในการยุติการทุจริต อาชญากรรม และปัญหายาเสพติดผิดกฎหมาย

ผู้นำฟิลิปปินส์ยังกระตุ้นให้ชาวฟิลิปปินส์ร่วมกับเขาในการต่อสู้กับปัญหาโดยเฉพาะการทุจริต โดยการปฏิเสธข้อเรียกร้องที่ไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่รัฐ

แหล่งที่มา philstar.com

กฎหมายห้ามใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถของฟิลิปปินส์มีผลบังคับใช้แล้ว

lesson-5

กฎหมายห้ามใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถมีผลบังคับใช้แล้วหลังจากการประกาศใช้กฎหมายสาธารณรัฐที่ 10913 หรือรัฐบัญญัติห้ามสิ่งรบกวนขณะขับรถ (Anti-Distracted Driving Act) ผู้ใช้รถยังจะใช้โทรศัพท์มือถือต่อไปได้แต่ต้องใช้อุปกรณ์เสริม

Romeo Vera Cruz ผู้อำนวยการบริหารของสำนักงานขนส่งทางบกฟิลิปปินส์กล่าวว่า ผู้ขับถือสามารถใช้โทรศัพท์มือถือได้แต่ห้ามถือไว้ เพราะกฎหมายกำหนดว่าผู้ขับขี่ไม่ควรวอกแวกในขณะขับรถแม้ว่ารถจะหยุดแล้วหรือหยุดชั่วคราวก็ตาม

กรมการขนส่งทางบกจะควบคุมการใช้โทรศัพท์ในระหว่างขับรถ แม้ผู้ขับขี่จะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการค้นหาเส้นทางในช่วงจราจรติดขัดหนาแน่นก็ตาม โดยเฉพาะแอพพลิเคชั่น Waze ซึ่งใช้กันแพร่หลายในฟิลิปปินส์ ถ้าจะมีการใช้แอพพลิเคชั่นดังกล่าว โทรศัพท์มือถือไม่ควรจะอยู่ในลักษณะหันเหความสนใจของคนขับ

ตามมาตรา 5 ของกฎหมายใหม่ดังกล่าว ระบุถึงการใช้อุปกรณ์เสริมหรือ  hands-free ไว้ว่า การใช้โทรศัพท์มือถือหรือเครื่องมือสื่อสารใดๆ ในระหว่างการขับรถและไม่ถือเป็นการรบกวนขณะขับขี่ก็ต่อเมื่อใช้อุปกรณ์เสริมหรือ hands-free หรืออุปกรณ์ที่คล้ายคลึงกัน โดยที่การใช้อุปกรณ์นั้นต้องไม่รบกวนสายตาของผู้ขับขี่ยานพาหนะ

แหล่งที่มา philstar.com

Leave A Response