home

กัมพูชา (16-31 พ.ค. 2560)

มิถุนายน 5, 2017
กัมพูชา (16-31 พ.ค. 2560)

กัมพูชามีนโยบายสร้างเรือนจำสำหรับผู้มีฐานะดี

getfileattachment

รัฐบาลกัมพูชาออกนโยบายสร้างเรือนจำพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ต้องขังที่มีฐานะดี

รัฐบาลกัมพูชามีนโยบายก่อสร้างเรือนจำพิเศษ เพื่อใช้เป็นสถานที่กักขังผู้กระทำความผิดทางกฎหมายที่มีฐานะดีให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่สุขสบายขึ้นระหว่างถูกคุมขัง พร้อมคาดว่า โครงการดังกล่าวนี้จะช่วยลดปัญหาเรือนจำแออัด และยังสามารถสร้างรายได้ให้แก่รัฐไปพร้อมกันด้วย

โฆษกกรมราชทัณฑ์ของกัมพูชา กล่าวว่า เรือนจำใหม่จะมีห้องขังขนาดใหญ่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก้ผู้ต้องขังสามารถออกกำลังกายและประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้ อย่างไรก็ตาม แม้ผู้ต้องขังก็ยังต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางกรมราชทัณฑ์อย่างเคร่งครัด

ด้านกลุ่มสันนิบาตกัมพูชาเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (LICADHO) เปิดเผยว่า มีแต่ผู้ต้องขังฐานะดีเท่านั้นที่จะมีโอกาสทานอาหารที่มีคุณภาพ มีน้ำสะอาดใช้ และได้รับอากาศบริสุทธิ์

แหล่งที่มา: phnompenhpost.com

Leave A Response