home

ลาว (16-31 พ.ค. 2560)

มิถุนายน 5, 2017
ลาว (16-31 พ.ค. 2560)

กลุ่มอนุรักษ์ฯ เผยข้อมูลที่ MRC นำมาใช้ไม่สมบรูณ์

16_a_boat_makes_its_way_down_the_mekong_river_near_the_proposed_pak_beng_dam_site_downstream_of_chiang_khong_district_chiang_rai_pianporn_deetes_international_rivers

กลุ่มอนุรักษ์ฯ มองว่าผลการศึกษาที่ทางคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงนำมาใช้นั้นเป็นข้อมูลที่ล้าสมัย อาจส่งผลต่อการประเมินผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

กลุ่มอนุรักษ์แม่น้ำนานาชาติ (International Rivers: IR) กล่าวว่า ข้อมูลที่คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (Mekong River Commission: MRC) นำมาใช้เกี่ยวกับเขื่อนปากแบงนั้นไม่เพียงพอและล้าสมัยไปแล้ว เนื่องจากเป็นข้อมูลที่จัดทำขึ้นตั้งแต่ปี 2553 อีกทั้งยังเป็นการศึกษาที่มีกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาไม่เพียงพอ ซึ่งอาจส่งผลต่อการประเมินผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

ขณะที่ คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง กล่าวว่า ผลการศึกษาที่ทางคณะกรรมาธิการฯ นำมาใช้นั้นมีข้อจำกัดอยู่จริง แต่การเปิดพื้นที่ให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียเข้ามาร่วมแสดงความเห็นก็ถือเป็นกระบวนการหนึ่งที่เป็นประโยชน์ได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม ทางคณะกรรมาธการฯ ได้เน้นย้ำว่า ตนไม่สามารถยับยั้งโครงการการก่อสร้างได้

ก่อนหน้านี้ ผู้แทนจากคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ได้ลงพื้นที่ไปยังเขื่อนพลังงานน้ำปากแบงของลาวเพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับการประชุมผู้มีส่วนได้เสียในระดับภูมิภาค ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว

การประชุมที่กำลังจะจัดขึ้นนี้ มีเป้าหมายในการนำเสนอเทคนิคการก่อสร้างเขื่อนพลังงานน้ำ สำหรับรับทราบข้อบกพร่อง และรับฟังคำแนะนำจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อเสนอที่ได้ไปใช้ในการจัดทำโครงการการสร้างเขื่อนฯ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2560

แหล่งที่มา: phnompenhpost.com

 

ลาว หวังส่งออกพลังงานไฟฟ้าไปยังมาเลเซียและสิงคโปร์

Nam-Ngum-1-Hydropower-project-I-believe-it-was-the-first-dam-constructed-in-Lao-PDR.-e1380552374837

สปป.ลาว เดินหน้านโยบายก้าวสู่การเป็นแบตเตอร์รี่แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เริ่มจากการขยายการส่งไฟฟ้าไปยังมาเลเซียและสิงคโปร์

นายสุพัน แก้วมีไซ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการวางแผนและการลงทุน ระบุว่า ปีที่ผ่านมา สปป.ลาวส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ มูลค่ารวม 4,523.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยได้เปรียบดุลการค้ากับต่างประเทศมากถึง 22.2% ต่างจากก่อนหน้านี้ที่ สปป.ลาวขาดดุลการค้ากับต่างประเทศมาตลอด

ด้าน นายวีระพน วีระวง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพลังงานและเหมืองแร่ กล่าวว่า สปป.ลาวมีแผนจะเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำอีก 4 เท่าตัวภายในปี 2030 โดยตั้งเป้าจะพัฒนาเขื่อนไฟฟ้าพลังงานน้ำทั้งหมดเกือบ 90 แห่ง ปัจจุบัน สปป.ลาวสามารถส่งออกไฟฟ้าพลังงานน้ำราว 2 ใน 3 ของไฟฟ้าที่ผลิตได้ 3,200 เมกะวัตต์ พร้อมคาดว่าในปี 2563 จะมีกำลังการผลิตเพิ่มเป็น 24,000 เมกะวัตต์

ปัจจุบัน สปป. ลาว ส่งออกไฟฟ้าไปยังประเทศไทย กัมพูชา และเวียดนาม นอกจากนี้ ยังมีแผนขยายการส่งออกไฟฟ้าส่งไปยังมาเลเซียในเดือนกันยายน 2560 และส่งไปยังสิงคโปร์ให้ได้ในปี 2020

แหล่งที่มา: prachachat.net

Leave A Response