home

เวียดนาม (16 – 31 พ.ค. 60)

มิถุนายน 5, 2017
เวียดนาม (16 – 31 พ.ค. 60)

นายกรัฐมนตรีเวียดนามเดินทางเยือนสหรัฐเป็นเวลา 3 วัน

tinttngxuanphucketthucchuyenthamhky2_fsoi

นายเหงวียนซวนฟุก นายกรัฐมนตรีเวียดนามเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกในฐานะนายกรัฐมนตรี เป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2560

นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกได้เจรจาหารือกับประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์  ของสหรัฐฯ ซึ่งผู้นำทั้งสองประเทศได้เน้นย้ำคำมั่นในการพยายามพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศตามแนวทางที่มีเสถียรภาพ  ยาวนานและสร้างสรรค์  โดยไม่เพียงเพื่อผลประโยชน์ของทั้งสองประเทศเท่านั้นหากยังเพื่อสันติภาพ เสถียรภาพ ความร่วมมือและการพัฒนาในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกและโลก บนพื้นฐานของกฎบัตรสหประชาชาติ กฎหมายสากล  ให้ความเคารพเอกราช อธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนและกลไกการเมืองของแต่ละฝ่าย

ผู้นำทั้งสองประเทศยังเห็นพ้องที่จะขยายความร่วมมือในด้านต่างๆ เช่น มนุษยธรรม การแก้ไขผลเสียหายจากสงคราม   ความสัมพันธ์ระดับประชาชน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  การศึกษาและฝึกอบรม สาธารณสุขและกลาโหม    พร้อมทั้ง ย้ำถึงความสำคัญของเสรีภาพในการเดินเรือและการบินในทะเลตะวันออก  ให้การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการพิพาทอย่างสันติบนพื้นฐานของกฎหมายสากล  รวมทั้ง การให้ความเคารพกระบวนทางการทูตและนิตินัย  บรรดาผู้นำได้แสดงความยินดีต่อก้าวพัฒนาในการเจรจาเกี่ยวกับระเบียบการปฏิบัติต่อกันของทุกฝ่ายในทะเลตะวันออกอย่างมีประสิทธิภาพ

นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุกและประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ได้เห็นพ้องที่จะพยายามผลักดันความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจที่นำผลประโยชน์มาสู่ทั้งสองฝ่าย ถือความร่วมมือพัฒนาคือเนื้อหาหลักของความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ การค้าระหว่างสองประเทศ อีกทั้งยืนยันถึงความตั้งใจของเวียดนามในการปฏิรูปเศรษฐกิจและการผสมผสานเข้ากับกระแสโลก ผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนเวียดนาม สหรัฐบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกัน เสนอให้ทั้งสองฝ่ายศึกษาการจัดตั้งห่วงโซ่คุณค่าตั้งแต่การผลิตไปจนถึงการจำหน่ายเพื่อสนับสนุนกันในด้านเศรษฐกิจ ปฏิบัติกรอบข้อตกลงเกี่ยวกับการค้าและการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจบนเจตนารมณ์แห่งการสร้างสรรค์ ยุติธรรม ตอบสนองสิทธิผลประโยชน์ที่ชอบธรรมของแต่ละฝ่าย และผลักดันความร่วมมือในด้านต่างๆ

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีเวียดนามยังเดินทางเยือนสำนักงานใหญ่ของสหประชาชาติ โดยได้กล่าวปราศรัยฉลองครบรอบ 40 ปีที่เวียดนามเข้าเป็นสมาชิกสหประชาชาติ ซึ่งมีนายอันโตนิโอ กูเตอร์เรส เลขาธิการสหประชาชาติ  นาย ปีเตอร์ ทอมป์สัน ประธานสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหประชาชาติ เอกอัครราชทูตและหัวหน้าคณะผู้แทนของกว่า100ประเทศเข้าร่วม

แหล่งที่มา vovworld.vn

 

ธนาคารโลกอนุมัติเงินกู้มูลค่า 72.52 พันล้านดอลลาร์เพื่อก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเมืองดานังของเวียดนาม

0101_da_nang

ธนาคารโลกอนุมัติเงินกู้มูลค่า 72.52 พันล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของเมืองดานัง ซึ่งเม็ดเงินดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนโครงการโครงสร้างพื้นฐานของเมืองดานัง รวมทั้งระบบระบายน้ำเสียแบบแยกส่วนในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวชายทะเลบริเวณแหลมซอนทร้า (Sơn Tra)

เงินกู้ดังกล่าวยังสนับสนุนการเชื่อมโยงโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนและโครงการระบบขนส่งอัจฉริยะ (Intelligent Transport System) และยังยกระดับระบบถนนทางด่วนเชื่อมเมืองอีกด้วย

นอกจากนี้ เมืองดานังยังขอให้ธนาคารโลกเพิ่มเงินสำหรับโครงการบำบัดน้ำเสียและระบบระบายน้ำ โดยเมืองดานังจะขยายการระบายน้ำที่ต้องการทั้งหมด 15 ประตูระบายน้ำออกสู่ทะเล

แหล่งที่มา en.vietnamplus.vn

Leave A Response