home

ราคาผักในสิงคโปร์พุ่งสูงขึ้นจากฝนที่ตกหนักในมาเลเซีย

มิถุนายน 6, 2017
ราคาผักในสิงคโปร์พุ่งสูงขึ้นจากฝนที่ตกหนักในมาเลเซีย

สภาพอากาศที่แปรปรวนทำให้ปริมาณผักจากฟาร์มในมาเลเซียลดลง และส่งผลให้ราคาผักในสิงคโปร์เพิ่มขึ้นถึง 20%

ผลผลิตในมาเลเซียที่ลดลงส่งผลให้ปริมาณการนำเข้าผักจากมาเลเซียลดลงเช่นกัน รายงานระบุว่าราคาเซเลอรี่ ต้นหอม และผักชีซึ่งเป็นผักยอดนิยมพุ่งสูงขึ้นที่สุดในรอบหลายปีที่ผ่านมาจากคำกล่าวอ้างของผู้ขายผักในตลาดสดสิงคโปร์ โดยนายเฉิน (นามสมมติ) ผู้ขายผักในตลาดสดแห่งหนึ่งในสิงคโปร์กล่าวว่ารากผักเหล่านี้เน่าเสียเพราะต้องอยู่ในที่ดินที่มีน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน

ราคาของเซเลอรี่ในตลาดสดเพิ่มขึ้น 20% จาก 5 ดอลลาร์สิงคโปร์ (15 ริงกิต) เป็น 6 ดอลลาร์สิงคโปร์ (19 ริงกิต) ต่อกิโลกรัม ขณะที่ต้นหอม และผักชีราคาเพิ่มขึ้นจาก 6 ดอลลาร์สิงคโปร์ (19 ริงกิต) ต่อกิโลกรัมเป็น 7 ดอลลาร์สิงคโปร์ (22 ริงกิต) ต่อกิโลกรัมและจาก 14 ดอลลาร์สิงคโปร์ (43 ริงกิต) เป็น 16 ดอลลาร์สิงคโปร์ (49 ริงกิต) ต่อกิโลกรัมตามลำดับ ราคาของผักอื่น ๆ ยังเพิ่มขึ้นแต่ไม่ได้เพิ่มขึ้นมากอย่างมีนัยยะสำคัญดังเช่นผักทั้งสามชนิด

เจอร์รี ตัน (Jerry Tan) เลขาธิการสมาคมผู้นำเข้าและส่งออกผักและผลไม้ของสิงคโปร์เผยว่า ขณะนี้ราคานำเข้าเซเลอรี่ ต้นหอมและผักชีเพิ่มขึ้นประมาณ 50% โดยความผันผวนของราคาผักทั้งสามชนิดนี้เกิดจากราคานำเข้าที่ค่อนข้างต่ำก่อนหน้านี้ ทำให้ฟาร์มในมาเลเซียจำนวนมากหยุดการเพาะปลูก เป็นสาเหตุให้ผลผลิตของผักเหล่านี้ลดลงนอกจากผลกระทบจากสภาพอากาศที่แปรปรวน

ที่มา thestar.com

Leave A Response